skip navigation

Lanyon

 

Privacy Policy

Stručný přehled zásad ochrany osobních údajů ve společnosti Lanyon

Datum účinnosti: 4. říjen 2017

Tato stránka uvádí přehled hlavních bodů našich zásad ochrany osobních údajů. Další informace si můžete přečíst v našich dále uvedených zásadách ochrany osobních údajů:
 

Shromažďované osobně identifikovatelné údaje 

Údaje shromažďujeme:

 • Když se zaregistrujete jako uživatel Lanyon (dále jen „uživatel“) – například vaše jméno, e-mail, zaměstnavatel, země a heslo
 • Při prohlížení a interakci s řešeními, webovými stránkami, prvky a funkcemi Lanyon, vč. mobilních aplikací Lanyon, softwarové a platformové technologie (např. aplikací třetí strany)
 • Při interakci se službami třetích stran dostupnými prostřednictvím systému Lanyon, např. při průzkumech, anketách nebo výzkumech prováděných s vaším souhlasem třetími stranami
   

Používání osobních údajů 

Vámi poskytnuté údaje používáme:

 • Abychom vám umožnili přístup na příslušné stránky a do částí a aplikací v rámci nástrojů Lanyon
 • Ke správě vašeho účtu vedeného u nás a k přizpůsobování služeb, které vám poskytujeme, podle vašich potřeb
 • K odesílání zpráv týkajících se služeb a propagačních akcí e-mailem a umísťování upozorněním na webových stránkách Lanyon
   

Osobně identifikovatelné údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jiným způsobem neposkytujeme třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je nutné realizovat vaše pokyny (např. zpracovat vaše platební údaje)

Upozorňujeme vás, že pro účely vyřízení vašich požadavků na placené služby (např. Lanyon Marketing Services) sdílíme vaše platební údaje s naším zpracovatelem plateb
 

Možnosti týkající se vašich údajů 

Můžete:

 • Své osobní údaje můžete kontrolovat nebo upravovat prostřednictvím svého uživatelského profilu, a to včetně jména, adresy a kontaktních údajů
 • Své heslo, které používáte k přístupu ke službám a aplikacím Lanyon, můžete spravovat a aktualizovat
 • Z odběru e-mailové komunikace nebo textových zpráv se můžete kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na naši adresu privacy@lanyon.com nebo zasláním odpovědi s uvedením slova „UNSUBSCRIBE“ (zrušit odběr).
   

Vaše povinnosti vůči ostatním uživatelům. 

 • Některé funkce systému Lanyon vám umožňují komunikovat s jinými kontaktními osobami Lanyon. Účelem těchto informací je usnadnit interakci mezi uživateli při používání služeb a řešení Lanyon
 • Nezneužívejte tento přístup k rozesílání spamů nebo nesouvisejících marketingových informací na jiné kontakty
   

Důležité informace 

Společnost Lanyon, Solutions Inc.(a její mateřská společnost / dceřiné společnosti), jako například společnosti Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc. a Uversa International, Inc. (dále jen „Lanyon”), jsou zapojeny a certifikovány s ohledem na plnění podmínek štítu na ochranu osobních údajů EU-USA a štítu na ochranu osobních údajů Švýcarsko-USA.  Společnost Lanyon se v souvislosti s podmínkami štítu na ochranu osobních údajů zavázala podrobit veškeré osobní údaje získané z členských států Evropské unie (EU), popřípadě Švýcarska, platným zásadám tohoto štítu.  Podrobné informace o štítu na ochranu osobních údajů naleznete v U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List (seznamu štítu na ochranu osobních údajů ministerstva obchodu Spojených států amerických).

Mají-li uživatelé jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů včetně štítu na ochranu osobních údajů, měli by se nejprve obrátit na společnost Lanyon prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu privacy@lanyon.com. Máte-li jakýkoli problém týkající se ochrany osobních údajů nebo používání osobních údajů, který jsme nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím (zdarma) našeho partnera ve Spojených státech amerických, který je odpovědný za řešení sporů, na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně aktualizovat, aby odpovídaly změnám našich postupů pro nakládání s údaji. Provedeme-li jakékoli zásadní změny, budeme vás informovat oznámením uvedeným na tomto webu třicet (30) dní před datem, kdy tyto změny nabudou účinnost, nebo e-mailem (odeslaným na e-mailovou adresu připojenou k vašemu účtu) sedm (7) dní před datem, kdy tyto změny nabudou účinnost. Doporučujeme vám tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste měli k dispozici aktuální informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.


 

Bezpečnost 

·      Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá.  Abychom chránili osobní údaje, které nám jsou poskytovány, jak v průběhu jejich přenosu, tak i po jejich přijetí, dodržujeme obecně uznávané normy.

 • Za zachování diskrétnosti svého jedinečného hesla a údajů o vašem účtu i za řízení přístupu k vaší e-mailové komunikaci jste vždy odpovědní vy
   

Jak nás kontaktovat 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře, zašlete nám je na:
Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 
nebo na e-mail: privacy@lanyon.com
 


Zásady ochrany osobních údajů Lanyon

Datum účinnosti: 4. říjen 2017 
 

Úvod: 

Posláním společnosti Lanyon Solutions, Inc. (dále jen „Lanyon“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) je propojovat kupující a dodavatele v rámci online tržiště s cílem usnadnit komunikaci obsahu a sjednávání sazeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují údaje shromažďované prostřednictvím našich webových stránek www.lanyon.com, naší mobilní aplikace (dále jen „stránky“), naší platformy Passkey GroupMAX, našich platforem Lanyon Travel Supply, Demand Service a Starcite Suite of Services (dále jen „platformy služeb“) (společně dále uváděné jako „služby“). Používání údajů shromažďovaných prostřednictvím našich služeb bude omezeno pro účely poskytování služeb, pro které klient najal společnost Lanyon.

Být součástí systému Lanyon v některých případech znamená sdílet údaje o své osobě s dalšími odborníky a komunikovat s nimi v průběhu uzavírání smluv.

Jednotlivé hotely, hotelové řetězce a korporátní zákazníci jsou ve výchozím nastavení uvádění v databázi Lanyon s kontaktními údaji, tak aby na tržišti byly sdíleny pouze správné a schválené údaje. Tyto kontaktní údaje jsou služební a obsahují pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné k identifikaci kontaktních osob a jejich pozic v organizaci.


Toto jsou tři hlavní typy údajů v systému Lanyon:

Údaje o vás, které sdílíte. Jde o vaše údaje, které jsou k dispozici zákazníkům Lanyon. Zahrnují vaše jméno a kontaktní údaje, včetně názvu hotelu, firmy nebo jiného podnikatelského subjektu, se kterými jste na tržišti propojeni. 
Tento obsah můžete řídit a kdykoli aktualizovat. 

Komunikace. Pomáháme vám komunikovat s dalšími uživateli tržiště Lanyon s použitím vestavěného e-mailového mechanismu. Tato e-mailová komunikace probíhá individuálně mezi dvěma subjekty (one-to-one) a je založena na standardních oznámeních generovaných systémy Lanyon. Není vyžadováno, abyste na tyto e-maily odpovídali, ani abyste sdíleli jakékoli další údaje. Jde primárně o e-maily, které vás vyzývají, abyste se přihlásili do systému Lanyon a provedli některé kroky. Jaké kroky si přejete po obdržení takového oznámení učinit, je na vás. 

Newslettery. Chcete-li se přihlásit k odběru našich newsletterů, použijeme k jejich zasílání vaše jméno a e-mailovou adresu. S ohledem na vaše soukromí můžete kdykoli zrušit jejich odběr podle pokynů uvedených v dolní části každého sdělení.

Oznámení týkající se služeb. V ojedinělých případech, kdy to bude nevyhnutelné, vám budeme zasílat oznámení týkající se výhradně služeb. Například, bude-li vaše služba dočasně pozastavena kvůli údržbě, může vám být zaslán informační e-mail.

Služby zákazníkům. Na základě osobních údajů, které nám poskytnete, vám zašleme uvítací e-mail, který ověří vaše uživatelské jméno a heslo. Budeme s vámi také komunikovat v reakci na vaše dotazy, poskytovat požadované služby a spravovat váš účet.

Soukromé aktivity. Poskytujeme také nástroje, které používáte během uplatňování požadavků, vyjednávání a distribuování obsahu. K veškeré komunikaci na tržišti vám doporučujeme používat pouze vestavěná upozornění a nepoužívat kontaktní údaje pro soukromé účely.

Přečtěte si prosím tyto zásady a své otázky, problémy a návrhy nám zašlete na adresu privacy@lanyon.com
 

Co vše zásady ochrany osobních údajů Lanyon postihují: 

1.  Údaje shromažďované společností Lanyon.

2.  Jakým způsobem společnost Lanyon vaše údaje používá.

3.  Vaše možnosti týkající se vašich údajů.

4.  Vaše povinnosti jako uživatele.

5.  Důležité informace týkající se způsobilosti služby a certifikace štítu na ochranu osobních údajů Lanyon.

6.  Bezpečnost.

7.  Technologie sledování.

8.  IP adresy.

9.  Konkrétní zásady zveřejňování.

10.              Informace týkající se shromažďování údajů pro naše klienty.

11.              Odkazy na jiné stránky.

12.              Jak nás kontaktovat.
 

1. Shromažďované údaje 

Posláním společnosti Lanyon je propojovat kupující a dodavatele v rámci online tržiště s cílem usnadnit komunikaci obsahu a sjednávání sazeb. Aby společnost Lanyon toto své poslání zrealizovala, vytváří prvky a funkce dostupné prostřednictvím webových stránek vč. našich mobilních a dalších aplikací, vývojových platforem a dalších údajů poskytovaných jako součást služeb společnosti Lanyon (dále jen „služby“), aby umožnila hotelům, hotelovým řetězcům, leteckým společnostem, autopůjčovnám a jiným dodavatelům v pohostinském průmyslu spolupracovat s klienty těchto pohostinských služeb, jako například s firmami, cestovními kancelářemi i cestovními kancelářemi zaměřujícími se na organizaci služebních cest a sdruženími. Připojením se ke společnosti Lanyon dobrovolně a ochotně poskytnete společnosti Lanyon Corporation, která sídlí ve městě Irving, Texas, USA, konkrétní informace včetně některých omezených osobně identifikovatelných údajů, které shromažďujeme za účelem poskytování služeb. Máte-li jakékoli pochybnosti v souvislosti s poskytnutím svých údajů naší společnosti a/nebo se zveřejňováním vašich údajů na webových stránkách Lanyon nebo jejich jiným používáním v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a smlouvou s koncovým uživatelem, měli byste se na nás okamžitě obrátit na adresu privacy@lanyon.com.

Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícím způsobem:

A. Vytvoření uživatelského ID a přihlašovacích údajů 

Abyste se mohli stát uživatelem, bude vám vytvořeno ID uživatele a heslo. K vytvoření přihlašovacího jména uživatele jsou zapotřebí minimální údaje: jméno, e-mailová adresa a heslo. Bez těchto minimálních údajů nelze ID uživatele u Lanyon vytvořit. V některých případech je ID uživatele a heslo vytvořeno za vás, např. pokud se do systému zavádí hotel. V takových případech to často bývá kolega z vaší organizace, který vytvořil požadavek nebo uživatelské ID vytvořil za vás. Tyto údaje jsou shromažďovány online pro některé naše služby a offline pro ostatní účely.

Své heslo může kdykoli změnit a aktualizovat. Důrazně vám doporučujeme, abyste své heslo znali jen vy. V případě, že vaše ID uživatele a heslo byly vytvořeny za vás, doporučujeme vám si heslo po prvním přihlášení změnit, tak abyste jej znali jen vy.

Společnost Lanyon umožňuje shromažďovat další vámi poskytnuté údaje při vytváření ID uživatele (např. pohlaví, lokalita (např. poštovní adresa) apod.), které pak může společnost Lanyon používat k poskytování kvalitnějších služeb lépe přizpůsobených vašim požadavkům. Pokud byste tyto další údaje neradi poskytovali, pak nemusíte, protože nejsou pro používání základních služeb Lanyon nutné. Berete na vědomí, že tyto údaje jsou pro vás osobní, a vytvořením uživatelského ID v systému Lanyon umožníte ostatním, včetně společnosti Lanyon, vás identifikovat, a také umožníte společnosti Lanyon používat vaše údaje k jejich zobrazování a odesílání oznámení.

Budete-li vytvářet e-mailem zasílané pozvánky, přidávat nového uživatele nebo podúčty, budeme shromažďovat kontaktní údaje o dalších lidech.   Tyto údaje používáme k vytváření pozvánek vaším jménem a umožňujeme vám přidávat do podúčtů vašeho aktuálního účtu další uživatele. Tyto údaje nepoužíváme k žádným jiným účelům. Pokud tito uživatelé chtějí požádat o odstranění svých údajů, mohou nás pro tento účel kontaktovat na adrese privacy@lanyon.com.

B. Údaje na profilu / Prvky sociálních médií 

Jakmile se stanete uživatelem, můžete ke svým kontaktním údajům v Lanyon poskytnout další údaje, např. pohlaví nebo lokalitu. Poskytování dodatečných údajů o sobě nad rámec minimálně požadovaných údajů pro účely registrace je zcela na vás. Veškeré údaje, které poskytnete při registraci nebo v sekci kontaktů, může společnost Lanyon používat způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně toho, aby vás uživatelé trhu Lanyon mohli v systému Lanyonu nalézt a zasílat vám upozornění, např. požadavky, odpovědi, smluvní sazby nebo hotelové informace.

Vaše kontaktní údaje se zobrazí oprávněným uživatelům systému Lanyon, aby vás mohli vybrat jako příjemce oznámení. Toto oznámení bude poté odesláno prostřednictvím systému Lanyon na vaši e-mailovou adresu. Můžete také zvolit ruční zadání nebo nahrání údajů vašich kontaktů do sekce „Kontakty“ ve svém profilu v systému Lanyon.

Naše stránky nabízejí veřejně přístupná komunitní fóra. Měli byste si uvědomit, že veškeré údaje, které v těchto částech uvedete, si budou moci přečíst, shromažďovat a používat další uživatelé, kteří k nim mají přístup.

Naše webové stránky obsahují prvky sociálních médií, jako například tlačítko Like pro Facebook, a widgety, jako například tlačítko Share this (sdílení), nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách. Tyto prvky mohou shromažďovat údaje, jako je vaše IP adresa nebo kterou stránku na našem webu navštěvujete, a dokáží nastavit cookie soubory tak, aby tyto prvky mohly efektivně fungovat. Prvky sociálních médií a widgety jsou buď hostovány třetí stranou, nebo přímo na našem webu. Vaše interakce s těmito prvky se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

C. Zákaznické služby 

Při interakci se zákaznickou podporou nebo account týmem společnosti Lanyon shromažďujeme údaje, abychom vás mohli důkladněji poznat a reagovat na dotazy zákazníků. V některých případech to zahrnuje vyžádání vašeho ID uživatele, jména a e-mailové adresy a dalších souvisejících údajů. Pokud nechcete tyto údaje k identifikaci poskytnout, můžete se rozhodnout zaslat e-mail našim týmům podpory s žádostí o pomoc.

D. Používání webových stránek a aplikací Lanyon 

Při interakci a používání webových stránek Lanyon a aplikací Lanyon (např. Lanyon Content Control Center „3C“), přechodných nástrojů pro získávání zdrojů Lanyon apod. od vás získáváme údaje. Tyto údaje jsou určeny k identifikaci a zajišťování správných služeb, které vám budou poskytnuty po přihlášení. Pokud máte jakékoli problémy, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@lanyon.com.

E. Používání služeb třetích stran a navštěvování webů třetích stran 

V některých případech získáváme údaje, když se přihlašujete na webovou stránku nebo do aplikace poskytované naší společností. V případech, kdy se přihlašujete na webovou stránku nebo do aplikace společnosti, a vaše společnost se rozhodla nastavit automatické přihlášení do služby Lanyon, mohou být vaše ID uživatele a heslo automaticky odeslány společnosti Lanyon, aby došlo k současnému přihlášení na webových stránkách nebo do aplikace Lanyon. Pokud si nejste jisti, kdy k tomu dochází, nebo máte-li obavy ohledně tohoto procesu, obraťte se prosím na administrátora vaší společnosti nebo na tým podpory nebo account tým společnosti Lanyon. Společnost Lanyon bude přihlašovací údaje používat pouze ke zpřístupnění schválených webových stránek / aplikace Lanyon a v některých případech k přizpůsobení funkcí systému Lanyon.
 
F. Reklama

Ve spolupráci s třetí stranou provozujeme reklamní síť pro účely zobrazování reklamy na našich webových stránkách nebo spravování našich reklamních kampaní na jiných stránkách. Naši partneři (třetí strany) mohou využívat různé technologie, kupříkladu soubory cookie, ke shromažďování údajů o vašich aktivitách na této a dalších stránkách, abychom vám poskytovali reklamu vycházející z vašich aktivit na internetových stránkách a vašich zájmů. Pokud nechcete, aby byly tyto údaje používány pro účely zasílání cílených reklam, můžete tuto službu zrušit kliknutím zde (odkaz pro zrušení TRUSTe:
http://preferences.truste.com/ nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, stačí kliknout zde. ). Vezměte prosím na vědomí, že tímto nezrušíte zasílání reklam. I nadále vám bude zasílána generická reklama.

G. Údaje, které shromažďujeme automaticky. Tak jako u většiny webových stránek shromažďujeme některé údaje automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto údaje mohou zahrnovat IP adresy, typy prohlížečů, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datovací/časové razítko a/nebo údaje o sledu klikání. Tyto automaticky shromažďované údaje nepropojujeme s jinými údaji, které o vás shromažďujeme.

H. Uchovávání údajů 

Společnost Lanyon bude uchovávat vaše údaje po celou dobu, kdy bude aktivní váš účet, nebo pokud to bude nutné k zajišťování služeb, ke kterým máte oprávnění.

Vaše údaje budeme uchovávat a používat tak, jak to bude nutné k plnění našich právních závazků, řešení sporů a uplatňování této smlouvy.
 

2. Používání osobních údajů 

A. Souhlas se zpracováním vašich údajů společností Lanyon 

Údaje, které poskytujete společnosti Lanyon, např. jméno, služební telefonní číslo a e-mailová adresa, mohou odhalit nebo umožnit jiným osobám určit vaši národnost, pohlaví nebo lokalitu. Poskytnutím údajů pro účely vytvoření vašeho ID uživatele nebo přidáním dalších podrobných údajů k vašemu profilu v systému Lanyon výslovně a dobrovolně souhlasíte s podmínkami těchto zásad pro ochranu osobních údajů. Poskytování údajů společnosti Lanyon, včetně jakýchkoli údajů považovaných platnými zákony za „citlivé údaje“, je z vaší strany zcela dobrovolné. Svůj souhlas se sběrem a zpracováním vašich údajů společností Lanyon máte právo kdykoli v souladu s těmito zásadami na ochranu osobních údajů odvolat, a to tak, že nás kontaktujete na adrese privacy@lanyon.com, ale upozorňujeme vás, že vaše odvolání souhlasu nebude platné zpětně, tj. před okamžikem, kdy bude tato žádost přijata a zpracována.

Tyto vaše údaje používáme:

 • Abychom vám poskytovali naše služby, komunikovali s vámi ohledně využívání našich služeb i pro jiné účely související se službami zákazníkům;
 • Abychom vám poskytovali informace, které jste si u nás vyžádali v reakci na vaše vyjádření souhlasu, např. prostřednictvím e-mailu, upozornění zveřejněných na webových stránkách společnosti Lanyon, zpráv zasílaných do vašeho centra zpráv Lanyon nebo jinými prostředky dostupnými prostřednictvím služby, v některých případech včetně mobilních textových zpráv;
 • Abychom poskytovali své služby dle požadavků našich klientů;
 • Ke správě událostí;
 • K vylepšování našich stránek a služeb prostřednictvím personalizovaných zkušeností, přizpůsobování podle lokality, personalizované pomoci a pokynů;
 • Pro marketingové a reklamní účely; vaše údaje můžeme například používat k zobrazování cílených reklam na našich stránkách, jejichž úkolem je propagovat naše služby na webových stránkách třetích stran;
 • Abychom vám zasílali e-maily, následné dotazy týkající se vaší události nebo účasti na události, zprávy a newslettery, propagační akce a/nebo pozvánky k návštěvě webu;
 • Abychom lépe pochopili, jak uživatelé vstupují a používají naše webové stránky a služby, souhrnně i individuálně, i pro další výzkumné účely.
   

Klienti by měli vzít na vědomí, že můžeme v souladu s podmínkami těchto zásad využívat údaje týkající se spotřebitelů, které obdržíme nebo shromažďujeme (včetně, mimo jiné, prostřednictvím stránky pro registraci událostí), a to i způsobem uvedeným výše. Bez ohledu na výše uvedené, údaje shromažďujeme v určitých souvislostech jménem našich klientů v souladu se smluvními požadavky, které vymezují naši schopnost využívat a přenášet vaše údaje způsobem, který je užší než způsob uvedený v těchto zásadách (údaje budou např. používány pouze v rozsahu nezbytném k poskytování služeb klientovi a/nebo pro jiné určené účely). Za těchto vymezujících okolností podléhají vaše údaje smluvním požadavkům a nikoliv těmto zásadám, a to za předpokladu, že budou uplatněny příslušným klientem. Pokud jsou vaše údaje shromažďovány v zastoupení třetí strany, bude to v momentě, kdy tyto údaje poskytnete, zřejmé. Tyto zásady se nevztahují na případy, kdy budou tyto údaje používány našimi klienty nad rámec našich služeb. Měli byste se obrátit na příslušnou třetí stranu, abyste zjistili, zda vaše údaje podléhají těmto omezením používání a jak tato třetí strana vaše údaje používá.

Adresu e-mailu, textové zprávy a preferované kontaktní údaje můžete kdykoliv změnit přihlášením se ke svému účtu a provedením příslušných změn kontaktních údajů.

Kdykoliv se můžete odhlásit z odběru e-mailové komunikace nebo textových zpráv zasláním e-mailu na naši adresu privacy@lanyon.com nebo zasláním odpovědi s uvedením slova „UNSUBSCRIBE“ (zrušit odběr).

Mějte na paměti, že nemůžete zrušit odběr služebních zpráv společnosti Lanyon po dobu, kdy máte oprávnění k příjímání služeb. Zároveň také berete na vědomí, že pokud vám zasíláme zprávy prostřednictvím poskytovatele kurýrních služeb, u něhož máte zajištěnou službu mobilní komunikace, uhradíte veškeré poplatky spojené s příjmem zpráv na vašem mobilním zařízení (včetně poplatků za zasílání textových zpráv).

B. Sdílení údajů se třetími stranami 

Společnost Lanyon bere soukromí svých uživatelů velmi vážně. Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem, které poskytují služby, které nám pomáhají s našimi obchodními aktivitami, jako je nabízení služeb zákazníkům, zpracovávání plateb nebo poskytování služeb v personální oblasti. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje pouze v rozsahu potřebném pro poskytování těchto služeb.

C. Průzkumy u zákazníků 

Společnost Lanyon je oprávněna provádět u zákazníků ankety a průzkumy. Jako uživatel můžete být vyzváni k účasti v anketách a průzkumech prostřednictvím webových stránek Lanyon, týmem podpory nebo account týmem společnosti Lanyon a autorizovanou třetí stranou pracující v zastoupení společnosti Lanyon. Váš výběr může být náhodný nebo může být založen na vašich osobně neidentifikovatelných údajích, jako je název pracovní pozice, společnost, velikost společnosti, typ uživatele a/nebo lokalita. Zda se rozhodnete účastnit se ankety či průzkumu, je zcela na vás.

Společnost Lanyon s vámi může udržovat komunikaci ohledně vaší účasti nebo vašich odpovědí prostřednictvím e-mailu.

D. Tiskové zprávy 

Na našich webových stránkách zveřejňujeme názory zákazníků, které mohou obsahovat osobní údaje. Před jejich zveřejněním získáváme souhlasy těchto zákazníků se zveřejněním jejich jmen a fotografií.

E. Dodržování právních postupů 

Může nastat situace, kdy budeme muset povinně zveřejnit osobní údaje, profilové údaje a/nebo údaje o aktivitách vaší osoby, jako uživatele systému Lanyon, a to ze zákona, např. podle předvolání nebo jiného právního řízení, nebo pokud má společnost Lanyon v dobré víře za to, že zveřejnění je nezbytné k (a) ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodů, předcházení nebo podnikání kroků týkajících se podezření nebo skutečného spáchání nezákonné činnosti, nebo z titulu pomoci státním donucovacím orgánům; (b) prosazování uživatelské smlouvy nebo oprávnění, vyšetřování a obhajování se proti jakýmkoli nárokům nebo obviněním třetích stran nebo chránění bezpečnosti nebo bezúhonnosti našich stránek; a/nebo (c) uplatňování nebo chránění práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Lanyon, našich uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob.
 

3. Možnosti týkající se vašich údajů 

A. Přístup a změna vašeho ID uživatele 

Osobní údaje, které jste nám poskytli při zakládání svého ID uživatele, a své kontaktní údaje můžete kontrolovat, mazat jejich nepřesnosti nebo je aktualizovat a provádět jakékoli potřebné změny těchto údajů, a to kdykoliv po přihlášení na webových stránkách Lanyon nebo tehdy, když nás kontaktujte na adrese privacy@lanyon.com. Vezměte prosím na vědomí, že i po zpracování vašeho požadavku na změnu může společnost Lanyon nějakou dobu uchovat vaše předchozí údaje ve svých záložních a/nebo archivovaných kopiích své databáze. Na reakci na váš požadavek na přístup máme lhůtu 30 dnů.

Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních údajů z vámi poskytnutých názorů zákazníka nebo na komunitních fórech, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@lanyon.com. V některých případech nemusíme být schopni vaše osobní údaje odstranit, a v takovém případě vás budeme o této skutečnosti informovat s uvedením důvodu.
 

4. Vaše povinnosti 

Jako uživatel máte konkrétní závazky vůči ostatním uživatelům. Některé z těchto povinností jsou ukládány příslušnými zákony a předpisy a jiné jsou běžné na on-line platformách, jako je tržiště Lanyon:

 • Platné podmínky zásad na ochranu osobních údajů musíte vždy dodržovat. Zahrnuje to dodržování veškerých práv duševního vlastnictví, která mohou patřit třetím stranám (například ochranné známky nebo fotografie)
 • Nesmíte stahovat ani jinak šířit žádné informace, které by mohly být považovány za škodlivé, násilné, urážlivé, rasistické nebo xenofobní, nebo které by mohly jiným způsobem porušovat účel a podstatu tržiště Lanyon
 • Společnosti Lanyon ani jiným uživatelům nesmíte poskytovat informace, o kterých se domníváte, že by mohly být škodlivé nebo by mohly mít špatný dopad na vaši osobu nebo vaše profesionální nebo sociální postavení
 • Vaše uživatelské jméno a heslo musí být důvěrné a nesmíte je sdílet s jinými osobami
   

Jakékoli porušení těchto zásad může vést k omezení, pozastavení nebo ukončení vašich služeb ze strany společnosti Lanyon
 

5. Důležité informace 

Štít na ochranu osobních údajů EU-USA

Společnost Lanyon (a její dceřiné společnosti), jako například společnosti Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. ), jsou zapojeny a certifikovány s ohledem na plnění podmínek štítu na ochranu osobních údajů EU-USA a štítu na ochranu osobních údajů Švýcarsko-USA.  Společnost Lanyon se v souvislosti s podmínkami štítu na ochranu osobních údajů zavázala podrobit veškeré osobní údaje získané z členských států Evropské unie (EU), popřípadě Švýcarska, platným zásadám tohoto štítu.  Podrobné informace o štítu na ochranu osobních údajů naleznete v U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List (Seznamu štítu na ochranu osobních údajů Ministerstva obchodu Spojených států). [https://www.privacyshield.gov/list]

 

Společnost Lanyon je odpovědná za zpracovávání osobních údajů, které obdrží v souladu se štítem na ochranu osobních údajů a které následně převede na třetí osobu, která jedná v jejím zastoupení.  Při postupování osobních údajů z EU a Švýcarska společnost Lanyon dodržuje zásady štítu na ochranu osobních údajů včetně ustanovení o povinnostech při postupování osobních údajů.

 

Pokud jde o osobní údaje přijímané nebo převáděné v souladu se štítem na ochranu osobních údajů, společnost Lanyon podléhá prováděcím opatřením Federální obchodní komise USA. Společnost Lanyon může být za určitých okolností požádána o zveřejnění osobních údajů v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci při dodržování pravidel národní bezpečnosti nebo požadavků trestních orgánů.

 

Máte-li jakýkoli problém týkající se ochrany osobních údajů nebo používání osobních údajů, který jsme nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím (zdarma) našeho partnera ve Spojených státech amerických, který je odpovědný za řešení sporů, na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách štítu na ochranu osobních údajů [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete být v případě, že jiné způsoby řešení sporu byly vyčerpány, oprávněni odvolat se na závaznou arbitráž.  

 


 
 
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat, a to bez předchozího upozornění. V případě, že dojde k významným změnám ve způsobu zpracování vašich osobně identifikovatelných údajů nebo v samotném dokumentu o zásadách ochrany osobních údajů, bude na webových stránkách společnosti Lanyon uveřejněno oznámení nebo vám pošleme e-mail, tak abyste si mohli změnu podmínek prostudovat před nabytím účinnosti změn a mohli dále služby Lanyon využívat. Není-li uvedeno jinak, naše platné zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré údaje o vás a vašich službách, které má společnost Lanyon k dispozici.

Používání služeb Lanyon po uveřejnění nebo zaslání oznámení o změnách na váš e-mail bude považováno za souhlas se změnami těchto zásad.
 

6. Bezpečnost 

Abychom mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, je přístup k vašim údajům v systému Lanyon chráněn heslem a citlivé údaje, jako je číslo kreditní karty, jsou při výměně mezi systémy chráněny šifrováním SSL. Abychom ochránili veškeré údaje, které ukládáte na našich serverech, společnost Lanyon také pravidelně kontroluje svůj systém v souvislosti s jeho případnou zranitelností a útoky a používáme datové centrum se zabezpečeným přístupem úrovně Tier 1. Vzhledem k tomu, že internet není 100% bezpečným prostředím, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost veškerých údajů, které předáváte společnosti Lanyon. Neexistuje žádná záruka, že by nemohlo dojít narušení jakýchkoli fyzických, technických nebo řídicích bezpečnostních prvků a následně ke zpřístupnění, zveřejnění, změně nebo zničení údajů. Za ochranu vašich přihlašovacích údajů jste odpovědní vy sami. Vezměte prosím na vědomí, že e-maily, zasílání rychlých zpráv a podobné způsoby komunikace s ostatními uživateli Lanyon nejsou šifrovány a důrazně vám doporučujeme, abyste těmito prostředky nezasílali žádné důvěrné informace.
 

7. Technologie sledování

Společnost Lanyon a naši partneři, přidružené společnosti nebo analytici či poskytovatelé služeb používají technologie, jako jsou cookies, beacons, tagy a skripty. Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů na stránkách a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně jako celku. Od těchto společností získáváme zprávy vycházející z používání těchto technologií, a to na bázi jednotlivců nebo souhrnně.

Pokaždé, když se přihlásíte ke službě, je do vašeho prohlížeče umístěn soubor session cookie obsahující šifrovaný a jedinečný identifikátor, který je vázán na váš účet. Tyto session cookie soubory nám umožňují vás jednoznačně identifikovat, když jste přihlášeni ke službě, a zpracovávat vaše online transakce a požadavky. Stránky mohou načítat pouze cookie soubory vytvořené touto stránkou. Chcete-li službu používat, potřebujete session cookies.


 

8. IP adresy

Při vaší návštěvě webové stránky Lanyon společnost Lanyon shromažďuje adresy internetového protokolu („IP“) ke sledování a shromažďování údajů, které nejsou osobně identifikovatelné. Společnost Lanyon například používá adresy IP pro sledování oblastí, ze kterých zákazníci a návštěvníci vstupují na webové stránky společnosti, a toho, jaké prohlížeče používají. Mohou být shromažďovány také další údaje, jako je typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), stránky odkazující/výstupní, operační systém, datovací/časové razítko a/nebo údaje o kliknutí. Tyto automaticky shromažďované údaje nepropojujeme s jinými údaji, které o vás shromažďujeme.

Vzhledem k tomu, že společnost službu využívá k uchovávání údajů o zákaznících společnosti Lanyon, jsou tyto údaje zajištěny stejným způsobem jako údaje zákazníků, jak je uvedeno výše.
 

9. Konkrétní zásady zveřejňování

Pro účely poskytování a údržby našich služeb můžeme našim dodavatelům poskytovat osobně neidentifikovatelné údaje. Požadujeme, aby příslušné strany souhlasily s používáním těchto údajů výhradně k vyhrazenému účelu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom jejich využívání omezili, a budeme používat jiná vhodná opatření pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti.
 

10. Informace týkající se shromažďování údajů pro naše klienty

Společnost Lanyon shromažďuje údaje podle pokynů našich klientů a nemá žádný přímý vztah s osobami, jejichž osobní údaje zpracováváme. Pokud jste zákazníkem některého z našich klientů a nepřejete si být kontaktováni jedním z našich klientů, kteří využívají naše služby, obraťte se na klienta, se kterým jste přímo ve styku. Osobní údaje můžeme postupovat firmám, které nám při poskytování našich služeb pomáhají. Postupování dalším třetím stranám jsou řešeny v rámci smluv o poskytování služeb uzavřených s našimi klienty.

Přístup a uchovávání dat spravovaných našimi klienty

Osoba, která usiluje o přístup, nebo chce opravit, změnit nebo vymazat nepřesné údaje, by měla směrovat svůj dotaz na klienta společnosti Lanyon (správce údajů). Pokud nás klient požádá o odstranění dat, odpovíme na jeho žádost ve lhůtě 30 dnů.

Osobní údaje, které zpracováváme v zastoupení našich klientů, budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude potřebné pro poskytování služeb našemu klientovi. Společnost Lanyon bude tyto osobní údaje uchovávat a používat, tak aby mohla dodržovat své zákonné povinnosti, řešit spory a prosazovat naše dohody.
 

11. Odkazy na jiné stránky 

Nejsme odpovědní za zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, na které naše stránky odkazují, ani webových stránek, prostřednictvím kterých vstupujete na naše webové stránky. Příslušné zásady ochrany osobních údajů týkající se takových stránek si prostudujte, abyste získali více informací o jejich pravidlech a pokyny, jak se z těchto pravidel vyvázat. Naše zásady na ochranu osobních údajů se nevztahují na tyto jiné webové stránky a aktivity na těchto stránkách nemůžeme mít pod kontrolou.
 

12. Jak nás kontaktovat 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře k těmto zásadám pro ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adresu privacy@lanyon.com nebo prostřednictvím našeho account manažera nebo týmu podpory nebo account týmu Lanyon:

Firmy / Zákazníci – corporatesupport@lanyon.com

Hotely / Hotelové řetězce – hotelsupport@lanyon.com

Popřípadě nám můžete své dotazy nebo komentáře zaslat na adresu:

Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 

Máte-li jakýkoli problém týkající se ochrany osobních údajů nebo používání osobních údajů, který jsme nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte prosím (zdarma) našeho partnera ve Spojených státech amerických, který je odpovědný za řešení sporů, na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.