skip navigation

Lanyon

 

Privacy Policy

Lanyoni privaatsuspoliitika põhilised punktid

Jõustumiskuupäev: 4. oktoober 2017

Sellel leheküljel on kokkuvõte meie privaatsuspoliitika põhilistest punktidest. Lisateabeks tutvuge alljärgnevalt meie privaatsuspoliitikaga:
 

Kogutud isikuandmed 

Me kogume alljärgnevat teavet:

 • Kui registreerite ennast Lanyoni kasutajaks („Kasutaja“) ja sisestate oma nime, e-posti aadressi, tööandja, riigi ja salasõna
 • Kui vaatate ja suhtlete Lanyoni lahendustega, veebilehtedega ja funktsioonidega, sealhulgas Lanyoni mobiilsete rakendustega, tarkvaraga ja platvormi tehnoloogiaga (nagu näiteks kolmanda osapoole rakendused)
 • Kui suhtlete kolmanda osapoole teenustega, mis on kättesaadavad läbi Lanyoni, nagu näiteks uuringud, küsitlused või muud kolmanda osapoole uuringud, mis teostatakse Teie nõusolekul
   

Isikuandmete kasutamine 

Kasutame Teie poolt edastatud teavet:

 • Lanyoni töövahendite raames Teile juurdepääsu võimaldamiseks vastavatele lehekülgedele, osadele ja rakendustele
 • Administreerige oma kontot koos meiega ja kohandage meie poolt pakutavat teenust
 • Saatke oma teenindus- või reklaamikommunikatsoon e-posti teel ja Lanyoni veebilehel asuvate teadete kaudu
   

Me ei müü, rendi või ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see on vajalik Teie poolt antud juhiste teostamiseks (näiteks Teie maksega seotud teabe töötlemiseks)

. Palun pange tähele, et Teie tasuliste teenuste taotluste (näiteks Lanyoni turundusteenused) täitmiseks jagame Teie maksega seotud teavet meie makse töötlejaga
 

Teie teabe valikud 

Te saate:

 • Vaadata või redigeerida oma isiklikku teavet kasutajaprofiili kaudu, sealhulgas nime, aadressi ja kontaktteavet
 • Hallata ja uuendada oma salasõna, mis kasutatakse Lanyoni teenustele ja rakendustele juurdepääsuks
 • Meie e-posti sõnumitest või tekstisõnumitest loobumiseks saatke meile sõnum e-posti aadressile privacy@lanyon.com või vastake sõnaga „UNSUBSCRIBE“ (tellimuse tühistamine).
   

Teie kohustused teise kasutajate suhtes. 

 • Lanyon süsteemi teatud funktsioonid võimaldavad Teil suhelda Lanyoni teiste kontaktidega. Selle teabe eesmärgiks on lihtsustada kasutajate vahelist suhtlemist Lanyoni teenustes ja lahenduste kasutamisel
 • Ärge kuritarvitage seda juurdepääsu rämpsposti või ebaolulise turundusteave saatmisega teistele kontaktidele
   

Oluline teave 

Lanyon, Solutions Inc.  (ja selle emaettevõtted/tütarettevõtted, nagu näiteks Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. (ühiselt, “Lanyon”) osalevad ja on kinnitanud oma vastavust EL-U.S. privaatsuskaitse raamistikule ja Šveitsi-U.S. privaatsuskaitse nõuetele.  Lanyon kohustub töötlema kõiki Euroopa Liidu (EL) riikidest ja Šveitsist saadud isikuandmeid vastavalt Privaatsuskaite raamistikule ja raamistiku kehtivatele põhimõtetele.  Lisateabeks privaatsuskaitse raamistiku kohta, külastage palun U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List.

Kui kasutajatel on selle privaatsuspoliitikaga, sh privaatsuskaitsega seotud küsimusi või probleeme, siis võtke kõigepealt ühendust Lanyoniga, saates e-posti sõnumi aadressile privacy@lanyon.com. Kui Teil on lahendamata privaatsuse või andmekasutusega seotud mure, mida me pole rahuldavalt lahendanud, siis võtke palun ühendust (tasuta) meie USA-s asuva kolmanda osapoole vaidlusküsimuste lahendajaga https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 Meie teabemeetodite muutuse korral võime antud privaatsuspoliitikat vastavalt muuta. Mistahes muudatuste korral teavitame Teid selle veebisaidi kaudu kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste kehtima hakkamist või e-posti sõnumi kaudu (saadetakse Teie kontoga seotud e-posti aadressile seitse (7) päeva enne muudatuste kehtima hakkamist. Meie privaatsuspõhimõtete kohta kõige uuema teabe saamiseks külastage regulaarselt seda veebilehte.


 

Turvalisus 

·      Teie isikuteabe turvalisus on meie jaoks oluline.  Me järgime meile saadetud isikuandmete kaitsmiseks üldiselt aktsepteeritud standardeid, nii andmete edastamise käigus, kui ka pärast nende saamist.

 • Teie vastutate oma unikaalse salasõna ja kontoteabe salajasuse eest ja kontrollite kogu aja jooksul juurdepääsu oma e-posti kaudu toimuvale andmevahetusele
   

Kuidas meiega ühendust võtta 

Kui Teil on küsimusi või kommentaare, siis saatke need palun meile:
Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 
või e-postiga: privacy@lanyon.com
 


Lanyoni privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev: 4. oktoober 2017 
 

Sissejuhatus: 

Lanyon Solution, Inc ("Lanyon, "meie") missiooniks on ostjate ja tarnijate online turul kokkuviimine, et lihtsustada sisu kommunikatsiooni ja hinnakokkulepete sõlmimist. Privaatsuspoliitika hõlmab teavet, mis koguti meie veebisaidi www.lanyon.com kaudu või meie mobiilse rakenduse (Meie "Asukohad") kaudu, meie Passkey GroupMAX platvormi kaudu, meie Lanyoni reisitoe ja nõudmisel teenuse platvormide kaudu ja Starcite Suite teenuste (Meie "Teenuse platvorm) kaudu (ühiselt "Teenused"). Meie teenuste kaudu kogutud teabe kasutamine on piiratud teenuste osutamise eesmärgiga, milleks klient on kaasanud Lanyoni.

Olla osana Lanyonist tähendab mõnel juhul, et jagate enda kohta teavet teiste spetsialistidega ja suhtlete nendega lepingute sõlmimise protsesside käigus.

Vaikimisi on Lanyoni andmebaasis individuaalsete hotellide, hotellikettide ja äriklientide kontaktinfo esitatud nii, et turule saab edastata ainult õige ja volitatud teavet. See kontaktteave on töine ja sisaldab ainult isiklikku teavet, mis on vajalik kontaktisikute ja nende rolli organisatsioonis identifitseerimiseks.


Lanyonis on kolme liiki teavet:

Teie poolt jaotatav teave Teie kohta. See on teave, mida Lanyoni kliendid näevad Teie kohta. See hõlmab Teie nime ja kontaktteavet, sealhulgas hotelli, ettevõtet või muud äriettevõtet, millega olete turul seotud. 
Selle sisu üle on Teil kontroll ja saate seda teavet igal ajal uuendada. 

Kommunikatsioon. Aitame Teil teiste Lanyoni turuplatvormi kasutajatega suhelda sisseehitatud e-posti sõnumite mehhanismi kaudu. See e-posti sõnumite kaudu toimuv kommunikatsioon on üksühene ja põhineb standardsetel teadetele, mis genereeritakse Lanyoni süsteemide kaudu. Nendele e-posti sõnumitele ei ole vaja vastata ja täiendavat teavet jagada ja need on peamiselt e-posti sõnumid, millega teavitatakse, et peate Lanyoni mõningate toimingute teostamiseks sisse logima. Te otsustate selle toimigu üle, mida soovite nende teadete saamisel ette võtta. 

Uudiskirjad. Kui soovite meie uudiskirju tellida, siis me kasutame uudiskirja Teile saatmiseks Teie nime ja e-posti aadressi. Austusest Teie privaatsus vastu, võite tellimuse tühistada järgides iga sõnumi alumises osas asuvaid juhised.

Teenusega seotud teated. Saadame Teile teenusega seotud teateid harvadel juhtudel ja ainult vajadusel. Näiteks võime Teile saata e-posti sõnumi siis, kui meie teenus on hoolduseks ajutiselt peatatud.

Klienditeenindus. Tuginedes Teie poolt meile edastatul isikuteabel, saadame Teile Teie kasutajanime ja parooli kontrollimiseks tervitusega e-posti sõnumi. Samuti suhtleme Teiega Teie päringute põhjal, Teie poolt tellitud teenuste pakkumiseks ja oma konto haldamiseks.

Privaatne tegevus. Pakume ka tööriistu, mida saate kasutada pakkumiste, läbirääkimise ja sisu levitamise käigus. Soovitame Teil turul mistahes kommunikatsiooniks kasutada ainult olemasolevaid teavitamissõnumeid ja mitte kasutada kontaktandmeid mistahes isiklikel eesmärkidel.

Palun tutvuge selle poliitikaga ja saatke oma küsimused, mured ja ettepanekud e-posti aadressile: privacy@lanyon.com
 

Mida Lanyoni privaatsuspoliitika hõlmab: 

1.  Lanyoni poolt kogutud teave.

2.  Kuidas Lanyon Teie teavet kasutab.

3.  Teie teabe valikud.

4.  Teie kohustused kasutajana.

5.  Oluline teave, mis on seotud teenuse programmis osalemise õigusega ja Lanyoni privaatsuspaketi sertifikaadiga.

6.  Turvalisus.

7.  Jälgimise tehnoloogiad.

8.  IP-aadressid.

9.  Teatavad avalikustamised.

10.              Meie klientide jaoks kogutud andmetega seotud teave.

11.              Lingid teistele veebilehtedele.

12.              Kuidas meiega ühendust saada.
 

1. Kogutud teave 

Lanyoni missiooniks on ostjate ja tarnijate online turul kokkuviimine, et lihtsustada sisu kommunikatsiooni ja hinnakokkulepete sõlmimist. Selle missiooni saavutamiseks muudab Lanyon funktsioonide ja funktsionaalsuse kättesaadavaks meie veebisaitide kaudu, sealhulgas mobiilsete ja muude platvormide, arendaja platvormide kaudu ja muu teave Lanyoni teenuste osana („Teenused“), et võimaldada hotellidel, hotellikettidel, autorendiga tegelevatel ettevõtetel ja teistel majutusettevõtetel suhelda majutusteenuste ostjatega, nagu näiteks ettevõtted, reiside korraldamisega tegelevad ettevõtted, agentuurid ja konsortsiumid. Liitudes Lanyoniga annate Lanyon Corporation ettevõttele, mille peakorter asub Irvingis, Texas, USA vabatahtlikult konkreetse teabe, sealhulgas teatud isikuteabe, mida me kogume teenuse osutamiseks. Kui Teil on mingeid kahtlusi meile teabe edastamise osas ja/või oma teabe esitamisega Lanyoni veebilehele või selles osas, et seda kasutatakse mistahes muul viisil, kui on lubatud vastavalt sellele privaatsuspoliitikale ja kasutajalepingule, siis võtke meiega koheselt ühendust e-posti aadressil: privacy@lanyon.com.

Kogume Teie isikuteavet alljärgnevatel viisidel:

A. Kasutaja ID ja kasutajanime loomine

Selleks, et saada kasutajaks, luuakse Teile kasutaja ID ja parool. Kasutajanime loomiseks vajalik minimaalne teave: nimi, e-posti aadress ja salasõna. Ilma selle minimaalse teabeta ei saa Te luua Lanyoni kasutajanime. Mõnedel juhtudel luuakse Teie nimel kasutajatunnus ja parool, näiteks siis, kui hotell on lisatud süsteemi. Nendel juhtudel on selleks Teie oma organisatsiooni kolleeg, kes on teinud päringu või loonud Teie nimel kasutajatunnuse. Seda teave kogutakse mõningatele meie teenustele Internetis ja teistele teenustele võrguühenduseta režiimis.

Oma parooli saate muuta ja uuendada igal ajal. Soovitame, et Teie salasõna on teada ainult Teile. Juhul, kui Teie kasutajatunnus ja salasõna on Teile eraldi loodud, siis soovitame esmakordsel sisselogimisel parool ära muuta nii, et parool on teada ainult Teile.

Lanyon võimaldab kasutajatunnus loomise protsessis koguda Teilt muud teavet (näiteks sugu, asukoht (nagu naiteks postiaadress) jne), et Lanyon saaks seejärel pakkuda paremaid, enam kohandatud teenuseid. Kui tunnete selle lisateabe esitamisel ebamugavust, siis ärge seda tehke, kuna Lanyoni põhiteenuste kasutamiseks ei ole see vajalik. Te kinnitate, et see teave on isiklik ja luues Lanyonis omale kasutajatunnuse, lubate teistel, sh Lanyonil, Teid tuvastada ja lubada Lanyonil Teie andmeid kasutada teadete kuvamiseks ja Teile teadete saatmiseks.

Kogume teiste inimeste kontaktteavet siis, kui koostate e-posti kaudu kutset, lisate uue kasutaja või lisate allkonto.   Kasutame seda teavet Teie nimel kutsete loomiseks ja võimaldada Teil lisada Teie jooksva konto allkontodele kasutajaid. Mistahes muul põhjusel me seda teavet ei kasuta. Kui need kasutajad soovivad oma teabe eemaldamist, siis saavad nad seda teha, võttes meiega ühendust e-posti aadressil: privacy@lanyon.com.

B. Profiili teave/Sotsiaalmeedia funktsioonid 

Pärast seda, kui olete saanud kasutajaks, siis võite täiendada oma Lanyoni kontaktinfot lisateabega, nagu näiteks sugu ja asukoht. Enda kohta täiendava teabe edastamine lisaks sellel, mis on registreerimisel minimaalselt vajalik, on vabatahtlik. Lanyon võib kogu teavet, mille edastate registreerimisel või kontaktide jaotises, kasutada käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil, muu hulgas selleks, et võimaldada Lanyoni turul osalejatel leida Teid Lanyonis ja saata Teile sellised teateid nagu näiteks hinnapakkumised või vastuseid pakutud hinnale või hotelliga seotud andmed.

Teie kontaktteave kuvatakses volitatud ja legitiimsetele Lanyoni kasutajatele selleks, et nad saaksid Teid valida oma teadete saajateks. See teade saadetakses seejärel Lanyoni süsteemi kaudu Teie e-posti aadressile. Oma Lanyoni profiili "Kontaktid" jaotises saate valida ka oma kontaktide andmete käsitsi sisestamise või uuendamise.

Meie veebisaidid pakuvad avalikult juurdepääsetavaid kogukonna foorumeid. Peaksite olema teadlikud, et Teie poolt nendes kohtades pakutavat mistahes teavet saavad sellele juurdepääsevad inimesed lugeda, koguda ja kasutada.

Meie veebisait sisaldab sotsiaalmeedia funktsioone, nagu näiteks Facebook Like nupp või meie veebisaidil töötavad interaktiivsed miniprogrammid. Need funktsioonid võivad koguda Teie IP-aadressi, et tuvastada meie veebisaidil külastatavat veebilehte ja seadistada küpsise, mis võimaldab funktsiooni nõuetekohast funktsioneerimist. Sotsiaalmeedia funktsioone ja vidinaid majutavad kas kolmandad osapooled või nad on majutatud meie veebisaidil. Teie suhtlemist nende funktsioonidega reguleerib neid pakkuvate ettevõtte privaatsuspoliitika.

C. Klienditeenindus 

Me kogume teavet siis, kui suhtlete Lanyoni klienditoe või kontohalduse meeskonnaga, selleks et saaksite neid täpselt ära tunda ja vastata klientide päringutele. Mõningatel juhtudel hõlmab see Teie kasutajatunnus, Teie nime ja Teie e-posti aadressi või muu seotud teabe päringut. Kui Te ei soovi seda teavate identifitseerimise eesmärgil anda, siis võite valida abi saamiseks e-posti sõnumi saatmise meie tugimeeskonnale.

D. Lanyono veebisaidi ja rakenduste kasutamine 

Me saame teavet, kui suhtlete Lanyoni veebisaitidega ja Lanyoni rakendustega (nt. Lanyoni sisukontrollikeskus "3C"), Lanyoni ettevõtete ajutise otsingutööriistaga jne. See teave on mõeldud sisselogimisel Teie tuvastamiseks ja Teile õigete teenuste edastamiseks. Kui Teil on sellega seotud probleeme, siis võtke palun meiga ühendust e-posti aadressil privacy@lanyon.com.

E. Kolmanda osapoole teenuste kasutamine ja kolmanda osapoole veebisaitide külastamine 

Mõnedel juhtudel saame teavet, kui logite sisse oma ettevõtte veebisaidile või rakendusele. Nendel juhtudel kui logite sisse ettevõtte veebisaidile või rakendusele, kui teie ettevõte on valinud Lanyonisse automaatse sisselogimise, võidakse Teie kasutajatunnus ja salasõna saata automaatselt Lanyonile, et logida samaaegselt sisse Lanyoni veebisaidile või rakendusse. Kui Te ei ole selles kindel, millal see juhtub, või kui Teil on selle protsessiga probleeme, siis võtke ühendust oma ettevõtte administraatoriga või Lanyoni tugiteenuste või kontohalduse meeskondadega. Lanyon kasutab "sisselogimisandmeid", ainult selleks, et tagada juurdepääs Lanyoni volitatud veebisaidile / rakendusele ja mõnel juhul Lanyoni pakutavate funktsioonide isikupärastamiseks.
 
F. Reklaamimine

Me teeme koostööd kolmanda osapoole reklaamivõrgustikuga meie veebisaidil reklaamide näitamiseks või meie reklaamide näitamiseks teistel veebisaitidel. Meie kolmanda osapoole partnerid võivad kasutada Teie sellel või teistel veebisaitidel tegevuste kohta teabe kogumiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, et pakkuda Teile reklaame, mis põhinevad Teie sirvimistegevustel ja huvidel. Kui soovite, et seda teavet ei kasutata Teile suunatud reklaamideks, võite loobuda, klõpsates siin (link TRUSTe loobumiseks:
http://preferences.truste.com/ või kui asute Euroopa Liidus, klõpsake siia. ). Pidage meeles, et see ei välista reklaamide edastamist. Teile jätkatakse üldise sisuga reklaamide saatmist.

G. Automaatselt kogutav teave. Enamiku veebisaitide korral toimub teabe kogumine ja selle salvestamine logifailidesse automaatselt. See teave võib sisaldada Interneti protokolli (IP) aadresse, brauseri tüüpe, Interneti teenuste pakkujat (ISP), viitamise/väljumise veebilehekülgi, operatsioonisüsteemi, kuupäeva/aja templit, ja/või klõpsuvoogude andmeid. Me ei ühenda neid automaatselt kogutud andmeid teiste Teie kohta kogutud andmetega.

H. Andmete säilitamine 

Lanyon säilitab Teie andmed niikaua, kui Teie konto on aktiivne või vajalik Teie poolt tellitud teenuste osutamiseks.

Me säilitame ja kasutame Teie andmeid vastavalt vajadusele, et täita meie seaduslikke kohustusi, lahendada vaidlusi ja tagada käesoleva Lepingu tingimuste täitmine.
 

2. Isikuandmete kasutamine 

A. Nõusolek Lanyoni poolt Teie andmete töötlemiseks

Teave, mille edastate Lanyonile, nagu näiteks nimi, töötelefoni number ja e-posti aadress, võib selgitada või võimaldada teistel tuvastada Teie rahvuse, soo või asukoha. Edastades meile teavet oma kasutajatunnuse loomise eesmärgil või mistahes täiendavate üksikasjade lisamiseks oma Lanyoni profiilile, nõustute sõnaselgelt ja vabatahtlikult selle privaatsuspoliitika tingimustega. Lanyonile teabe edastamine, sealhulgas kehtiva seaduse alusel "tundlikuks" tunnistatud mistahes teabe edastamine on Teie poolt täielikult vabatahtlik. Teil on õigus tühistada oma nõusolek Lanyoni poolt teabe kogumiseks ja töötlemiseks igal ajal vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika tingimustele, selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy@lanyon.com, kuid võtke arvesse, et Teie nõusoleku tagasivõtmine ei ole alates selle taotluse vastuvõtmise ja töötlemise hetkest tagasiulatuv.

Me kasutame seda teavet:

 • Meie teenuste Teile pakkumiseks, meie teenustega kasutamisega seotud suhtlemiseks ja klienditeeninduse eesmärkidel;
 • Teabe edastamiseks, mille olete taotlenud meilt vastuseks oma teenuse taotlustele, mis on saadetud näiteks e-posti kaudi, Lanyoni veebisaitidele üleslaetud teavituste kaudu, Lanyoni sõnumikeskuse sõnumite kaudu või muude teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud vahendite kaudu, sisaldavad mõningatel juhtudel mobiilseid tekstisõnumeid;
 • Meie teenuste edastamiseks vastavalt meie klientide päringutele;
 • Sündmuste administreerimiseks;
 • Meie veebisaitide ja teenuste täiustamiseks, pakkudes isikupärastatud kogemusi, asukoha kohandamist, isikupärastatud abi ja juhiseid;
 • Turunduse ja reklaami eesmärkidel näiteks võime Teie teavet kasutada suunatud reklaamide näitamiseks meie veebisaitidel, et aidata meil oma teenuseid reklaamida kolmanda osapoole veebisaitidel;
 • Teile e-posti sõnumite saatmiseks, Teie sündmuse või Teie osalemise kohta sündmusel osalemise lkohta küsimuste esitamiseks, uudiste ja uudiskirjade, tutvustuste saatmiseks ja/või veebisaidi külastamiseks kutsete saatmiseks;
 • Selleks, et paremini mõista, kuidas saavad kasutajad meie veebisaitidele juurdepääsu ja kasutada meie teenuseid nii koos, kui ka individuaalselt ning muudel uurimistöö eesmärkidel.
   

Kliendid peaksid arvestama sellega, et me võime kasutada informatsiooni, mida me seoses tarbijatega saame või kogume (kaasa arvatud piiranguteta sündmuse registreerimise lehekülje kaudu) vastavalt käesolevale poliitikale, sealhulgas eelpool sätestatud viisil. Olenemata eeltoodust, kogume me teatavatel tingimustel meie klientide nimel teavet, mis on seotud lepingutingimustega, mis piiravad meie suutlikkust Teie teavet kasutada ja edastada viisil, mis on kitsam kui käesolevas poliitikas(nt teavet kasutatakse ainult kliendile teenuste osutamiseks ja / või muul konkreetsel eesmärgil). Nendel piiratud asjaoludel kehtivad Teie teabe suhtes lepingust tulenevad nõuded, mitte aga käesolev poliitika, tingimusel, et klient seda kasutab. Kui Teie teavet kogutakse kolmanda isiku nimel, siis on see ilmne ajal, selle teabe esitamise ajal. Käesolev poliitika ei laiene meie klientide poolt Teie teabe kasutamisele väljaspool meie teenuseid. Te peate selle poolega otse ühendust võtma, et otsustada, kas Teie teabe suhtes kehtivad kasutusviiside piirangud ja teha kindlaks, kuidas kolmas osapool Teie andmeid kasutab.

Saate oma e-posti, tekstisõnumite ja kontaktide eelistusi igal ajal muuta, logides sisse oma kontosse ja muutes oma kontaktteavet.

Võite e-posti teel või tekstsõnumite saamisest igal ajal loobuda, saates meile vastava steate aadressil privacy@lanyon.com või vastates sõnaga "UNSUBSCRIBE".

Palun arvestage sellega, et Te ei saa loobuda Lanyoni teenussõnumite saamisest, kui Teil on luba nende teenuste saamiseks. Samuti, kui me saadame Teile teateid tugiteenuse kaudu, millega on Teil mobiilsideteenuste leping või muul viisil juudepääs, siis maksate oma mobiilseadmes olevate sõnumite vastuvõtmisel (sh tekstisõnumi tasud) teenustasu.

B. Teabe jagamine kolmandatele osapooltele 

Lanyon suhtub meie kasutajate privaatsusse väga tõsiselt ja me ei müü, ei rendi ega ei edasta muul viisil Teie isikut tuvastavat teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud selles poliitikas.

Me võime edastada Teie isiklikku teavet ettevõtetele, kes pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid, nagu näiteks klienditeeninduse pakkumine, maksete töötlemine või karjääriga seotud rakenduste pakkumine. Need ettevõtted on volitatud kasutama Teie isiklikke andmeid ainult nende teenuste meile osutamiseks.

C. Kliendiuuringud 

Lanyon võib läbi viia kliendiküsitlusi ja uuringuid. Kasutajatena võidakse Teid Lanyoni tugi- ja kontohaldusmeeskonna või Lanyoni nimel tegutseva volitatud kolmanda isiku poolt kutsuda osalema Lanyoni veebisaidi küsitlustes ja uuringutes. Teie valimine võib olla juhuslik või see võib põhineda Teie mitteisiklikult tuvastataval teabel, nagu näiteks ametikoht, ettevõte, ettevõtte suurus, kasutaja tüüp ja/või asukoht. Küsitluses või uuringus osalemine on vabatahtlik.

Lanyon võib Teie osalemist või Teie vastuseid jälgida e-posti kaudu.

D. Pressiteated 

Postitame oma veebisaidil klientide arvustusi, mis võivad sisaldada isiklikku teavet. Enne arvustuse postitamist saame kliendilt nõusoleku tema nime ja foto avalikustamiseks.

E. Juriidiliste nõuete järgimine 

On võimalik, et meil on vajalik avaldada isikuandmed, profiili teave ja/või teave Teie tegevuse kohta Lanyoni kasutajana, kui see on seadusega nõutav, näiteks kohtu nõudmisel või muude seadusest tulenevate nõuete järgimiseks või kui Lanyonil on heauskselt veendumus, et avalikustamine on vajalik, et (a) kaitsta oma õigusi, kaitsta Teie ohutust või teiste ohutust, uurida pettusi, ennetada või võtta meetmeid kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevuse osas või abistada riiklikke õiguskaitseorganeid; (b) rakendada kasutaja lepingut või litsentsi, uurida ja kaitsta end kolmandate isikute nõuete või süüdistuste eest või kaitsta meie veebisaidi turvalisust või terviklikkust; ja/või (c) kasutada või kaitsta Lanyoni, meie kasutajate ja töötajate või teiste õigusi, vara või isiklikku ohutust.
 

3. Teie teabe valikud 

A. Kasutajatunnuse teabele juurdepääs ja selle muutmine

Võite vaadata, kustutada ebatäpsusi või värskendada isiklikku teavet, mille edastasite meile oma kasutajatunnuse ja kontaktteabe loomisel ning teha teabes mistahes muudatused, logides sisse Lanyoni veebisaidile või võttes meiega ühendust e-posti aadressil privacy@lanyon.com. Palun pidage meeles, et isegi pärast Teie muutmistaotluse töötlemist võib Lanyon teatud aja jooksul säilitada andmebaasis varukoopia ja/või arhiivikoopiad. Vastame teie juurdepääsupäringule 30 päeva jooksul.

Kui soovite taotleda oma isikuandmete eemaldamist meie arvustustest või kogukonna foorumitest, võtke palun meiega ühendust aadressil privacy@lanyon.com. Mõningatel juhtudel võib Teie isikuandmete eemaldamine olla võimatu, sellisel juhul anname Teile teada, kui me ei suuda seda teha ja miks.
 

4. Teie kohustused 

Kasutajana on Teile teiste kasutajate suhtes teatud kohustused. Mõned neist kohustustest tulenevad kehtivatest seadustest ja eeskirjadest, teised on saanud online-platvormidel, nagu näiteks Lanyon platvorm, tavapärasteks:

 • Peate alati järgima joooksva privaatsuspoliitika tingimusi. See hõlmab kõiki kolmandatele isikutele kuuluda võivate intellektuaalomandi õiguste (näiteks kaubamärgid või fotod) austamist
 • Te ei tohi alla laadida ega muul viisil levitada teavet, mida võib pidada kahjustavaks, vägivaldseks, solvavaks, rassistlikuks või ksenofoobseks või mis võivad muul moel rikkuda Lanyoni ja selle platvormi eesmärki ja vaimu
 • Te ei tohi edastada Lanyonile ja/või teistele kasutajatele teavet, mis võib Teie arvates olla Teie isikule või Teie ametialasele või sotsiaalsele seisundile kahjulik või kahjustav
 • Peate hoidma oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena ja seda teistega mitte jagama
   

Nende juhiste rikkumine võib kaasa tuua Lanyoni äranägemisel Teie teenuste piiramise, peatamise või lõpetamise
 

5. Oluline teave 

EU-USA privaatsuskaitse

Lanyon (ja selle emaettevõtted/tütarettevõtted, nagu näiteks Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc.,GenieConnect Holdco Limited,GenieConnect, Inc.,Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. osalevad ja on kinnitanud oma vastavust EL-U.S. privaatsuskaitse raamistikule ja Šveitsi-U.S. privaatsuskaitse nõuetele.  Lanyon kohustub töötlema Euroopa Liidu (EL) riikidest ja Šveitsist saadud kõiki isikuandmeid vastavat privaatsuskaitse raamistikus sätestatud privaatsuskaitse reeglitele.  Privaatsuskaitse raamistikust lisateabe saamiseks külastage Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi privaatsuskaitsega seotud veebilehekülge. [https://www.privacyshield.gov/list]

 

Lanyon vastutab tema poolt saadud isikuandmete töötlemise eest privaatsuskaitse raamistiku alusel ja edastab selle seejärel kolmandale isikule, kes tegutseb tema nimel agendina.  Lanyon järgib privaatsuskaitse põhimõtteid kõikide Euroopa Liidust ja Šveitsist saadud isikuandmete edastamise suhtes, sealhulgas edasiandmisega seotud vastutuse sätted.

 

Isikuandmete puhul, mis on saadud või edastatud privaatsuskaitse raamistiku raames, järgib Lanyon USA föderaalse kaubanduskomisjoni sätteid. Teatud juhtudel võib Lanyonilt nõuda isikuandmete avalikustamist avalike asutuste seaduslike taotluste alusel, sealhulgas riiklike julgeoleku või õiguskaitse nõuete täitmiseks.

 

Kui teil on privaatsusega või andmekasutusega seotud lahendamata probleeme, mida me pole rahuldavalt käsitlenud, võtke palun ühendust (tasuta) meie USA-s asuva kolmanda osapoole vaidluste lahenduste pakkujaga https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Teatud tingimustel, mida on täpsemalt kirjeldatud privaatsuskaitsega seotud veebisaidil [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], võib Teil õigus kasutada siduvat vahekohtumenetlust, kui muud vaidluste lahendamise menetlused on ammendatud.  

 


 
 
Selle privaatsuspoliitika muutused 

Me võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal ilma ette teatamata või etteteatamisega uuendada. Kui teie isikut tuvastava teabe käsitlemisel tehakse olulisi muudatusi või privaatsuseeskirjade dokumendis endas, kuvame teate Lanyoni veebisaidil või saadame Teile e-kirja nii, et saaksite muudetud tingimustega enne muudatuse jõustumist tutvuda ja jätkata Lanyoni teenuste kasutamist. Kui ei ole muul viisil sätestatud, kehtib meie praegune privaatsuspoliitika kogu teabe kohta, mida Lanyonil on Teie ja Teie teenuste kohta.

Lanyoni teenuste kasutamist pärast Teile muudatuste teatavakstegemist või pärast meie veebisaidil avaldamist loetakse nõusolekuks muutunud tingimuste või tavade suhtes.
 

6. Turvalisus 

Isikuandmete turvalisuse tagamiseks on Lanyonis juurdepääs Teie andmetele kaitstud salasõnaga ja sellised tundlikud andmed, nagu näiteks krediitkaardi number, on kaitstud SSL-i krüpteerimisega, kui seda vahetatakse süsteemide vahel. Et kaitsta meie serveritesse salvestatud mistahes andmeid, auditeerib Lanyon regulaarselt oma süsteemi võimalike haavatavuste ja rünnakute suhtes ning me kasutame andmekeskusele juurdepääsuks turvalist esimese astme kaitsesüsteemi. Kuid kuna Internet ei ole 100% turvaline keskkond, siis ei saa me tagada ega garanteerida kogu Lanyonile edastatud teabe turvalisust. Ei ole mingit garantiid selle kohta, et meie füüsiliste, tehniliste või juhtimisalaste kaitsemeetmete rikkumisel ei ole teabele juurdepääsetud, seda ei ole avaldatud, muudetud või hävitatud. Teie vastutus oma sisselogimisandmete turvalisuse kaitse eest. Pidage meeles, et e-kirjad, kiirsõnumid ja sarnased suhtlusvahendid teiste Lanyoni kasutajatega ei ole krüpteeritud ja me soovitame Teil neid vahendeid konfidentsiaalse teabe edastamiseks mitte kasutada.
 

7. Jälgimise tehnoloogiad

Lanyon ja meie partnerid, sidusettevõtted või analüütikud või teenusepakkujad kasutavad selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, majakad, sildid ja skriptid. Neid tehnoloogiaid kasutatakse veebisaidi haldamistrendide analüüsimiseks, kasutajate liikumiste jälgimiseks veebisaidi ümbruses ja kogudes demograafilist teavet meie kasutajabaasi, kui terviku kohta. Võime saada aruandeid, mis põhinevad nende ettevõtete poolt nende tehnoloogiate kasutamisel individuaalselt ja kokkuvõetult.

Iga kord, kui logite teenusesse, paigutatakse Teie brauserisse seansiküpsis, mis sisaldab Teie kontoga seotud krüpteeritud ja unikaalset identifikaatorit. Need seansiküpsised võimaldavad meil Teid unikaalselt tuvastada, kui olete teenusesse sisse logitud ja Teie veebipõhiste tehingute ja päringute töötlemiseks. Veebisait saab lugeda ainult veebisaidi poolt loodud küpsiseid. Teenuse kasutamiseks peab kasutama seansiküpsiseid.


 

8. IP aadressid

Kui külastate Lanyoni veebisaite, kogub ettevõte Teie Interneti-protokolli (IP) aadresse, et jälgida ja koondada mitteisiklikult tuvastatavat teavet. Näiteks kasutab Lanyon IP-aadresse nende piirkondade jälgimiseks, kust kliendid ja külalised kasutavad ettevõtte veebisaite ja milliseid brausereid nad võivad kasutad. Koguda võib ka täiendavat teavet, nagu näiteks näiteks brauseri tüüp, Interneti-teenuse pakkuja (ISP), viitamiste/väljumiste veebilehed operatsioonisüsteem, kuupäev/aja tempel või klikk. Me ei leia, et neid automaatselt kogutud andmeid saavad kasutada teised kasutajad.

Kuna ettevõte kasutab teenust Lanyon klientide andmete säilitamiseks, on see teave kaitstud samamoodi nagu eespool kirjeldatud kliendiandmete puhul.
 

9. Teatud avalikustamised

Meie teenuste pakkumiseks ja hooldamiseks võime pakkuda oma töövõtjatele isikute mittetuvastavaid andmeid. Me nõuame, et need pooled kasutaksid seda teavet ainult sel eesmärgil ja me kasutame mõistlikke jõupingutusi, et piirata nende poolt sellise teabe kasutamist ja kasutame muid sobivaid konfidentsiaalsus- ja turvameetmeid.
 

10. Meie klientide jaoks kogutud andmetega seotud teave

Lanyon kogub teavet meie klientide juhendamisel ja ei tal ole otsest sidet isikutega, kelle isikuandmeid me töötleme. Kui olete mõne meie kliendi teenuste kasutaja ja enam ei soovi, et üks meie klientidest, kes kasutab meie teenust, võtaks Teiega ühendust, siis võtke kliendiga ühendust, et ta suhtleks Teiega otse. Me võime edastada isikuandmeid ettevõtetele, mis aitavad meil pakkuda meie teenust. Edastamine järgnevatele kolmandatele osapooltele toimub vastavalt meie klientidega sõlmitud teeninduslepingutega.

Meie klientide poolt kontrollitavatele andmetele juurdepääs ja andmete säilitamine

Isik, kes otsib juurdepääsu või otsib võimalust ebatäpsete andmete parandamiseks, muutmiseks või kustutamiseks, peaks suunama oma päringu Lanyoni kliendile (andmetöötlejale). Kui klient palub meil andmed eemaldada, vastame taotlusele 30 päeva jooksul.

Me säilitame isikuandmeid, mida me töötleme oma klientide nimel seni, kui on vaja meie kliendile teenuste pakkumiseks. Lanyon säilitab ja kasutab seda isiklikku teavet selleks, et järgida seadustest tulenevaid kohustusi, lahendada vaidlusi ja tagada meie lepingute järgimist.
 

11. Lingid teise veebisaitidega 

Me ei vastuta mistahes ühendatud või meie veebisaidiga juurdepääsuks kasutatavate veebisaitide privaatsuspoliitikate eest. Lisateabeks nende protseduuride ja teatud protseduuridest loobumise kohta, peaksite tutvuma nende veebisaitidega seotud privaatsuspoliitikatega. Meie privaatsuspoliitikat ei kohaldata ja me ei saa kontrollida muude veebisaitide tegevust.
 

12. Kuidas meiega ühendust võtta 

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust aadressil privacy@lanyon.com või võtke meiega ühendust oma kontohalduri või Lanyoni tugi- ja kontohalduse meeskondade kaudu aadressil:

Ettevõtted / ostjad – corporatesupport@lanyon.com

Hotellid / Hotelliketid – hotelsupport@lanyon.com

Teise võimalusena, kui Teil on küsimusi või kommentaare, saatke need meile aadressil:

Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 

Kui Teil on lahendamata privaatsuse või andmekasutusega seotud mure, mida me pole rahuldavalt lahendanud, siis võtke palun ühendust (tasuta) meie USA-s asuva kolmanda osapoole vaidlusküsimuste lahendajaga https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.