skip navigation

Lanyon

 

Privacy Policy

Il-Punti Ewlenien tal-Politika ta' Privatezza ta' Lanyon

Data effettiva: 4 t'Ottubru 2017

Din il-paġna tiġbor fil-qosor il-punti ewlenien mill-Politika ta' Privatezza tagħna Għal aktar informazzjoni, aqra l-Politika ta' Privatezza sħiħa hawn taħt:
 

Informazzjoni personalment identifikabbli miġbura 

Aħna niġbru informazzjoni:

 • Meta tirreġistra biex issir utent ta' Lanyon ("Utent"), bħal ismek, posta elettronika, min iħaddmek, pajjiż, u password
 • Meta tinvista u tinteraġixxi ma' soluzzjonijiet, paġni tal-web, aspetti u funzjonalità ta' Lanyon, li jinkludu l-applikazzjonijiet għall-mowbajl ta' Lanyon, softwer u teknoloġija ta' pjattaforma (bħal applikazzjonijiet ta' terzi)
 • Meta tinteraġixxi ma' servizzi ta' terzi disponibbli permezz ta' Lanyon bħal stħarriġ, jew riċerka oħra ta' terzi li ssir bil-kunsens tiegħek.
   

Użi għal informazzjoni personali

Aħna nużaw l-informazzjoni li tipprovdina biex:

 • Nippermettulek taċċessa l-paġni, taqsimiet u applikazzjonijiet rilevanti fi ħdan l-għodod ta' Lanyon
 • Namministraw il-kont tiegħek magħna u nippersonalizzaw is-servizz li nipprovdulek
 • Nibgħatulek kommunikati dwar servizzi jew ta' promozzjoni permezz tal-posta elettronika u avviżi fuq il-websajt ta' Lanyon.
   

Aħna ma nbiegħux, nikru jew inkella nipprovdu informazzjoni personalment identifikabbli lil terzi mingħajr il-kunsens tiegħek għajr meta jkun meħtieġ biex inwettqu l-istruzzjonijiet tiegħek (pereżempju, biex nipproċessaw l-informazzjoni dwar il-ħlas tiegħek)

Jekk jogħġbok innota li sabiex aħna nissodisfaw it-talbiet tiegħek għal servizzi bi ħlas (eż. Is-Servizzi tas-Suq ta' Lanyon), aħna nikkondividu l-informazzjoni tiegħek dwar ħlas mal-proċessur tal-pagamenti tagħna.
 

L-għażliet dwar l-Informazzjoni Tiegħek 

Inti tista':

 • Tirrevedi jew teditja l-informazzjoni personali tiegħek permezz tal-Profil tal-Utent tiegħek, li jinkludi l-isem, indirizz u informazzjoni għal kuntatt
 • Tiġġestixxi u taġġorna l-password tiegħek użata biex taċċessa s-servizzi u l-applikazzjonijiet ta' Lanyon
 • Tagħżel li ma tirċevix komunikati bil-posta elettronika jew messaġġi testwali mingħandna fi kwalunkwe ħin billi tibgħatilna ittra elettronika lil privacy@lanyon.com jew billi twieġeb bil-kelma "UNSUBSCRIBE".
   

L-obbligi tiegħek lil Utenti oħrajn. 

 • Ċertu aspetti tas-sistema ta' Lanyon jippermettulek tikkomunika ma' kuntatti oħra ta' Lanyon. Din l-interazzjoni hi biex tiffaċilita l-interazzjoni bejn utenti fl-użu tas-servizzi u soluzzjonijiet ta' Lanyon
 • Tabbużax dan l-aċċess billi tibgħat spam jew informazzjoni irrelevanti tas-suq lil kuntatti oħra
   

Tagħrif importanti 

Lanyon, Solutions Inc.  (u l-kumpanij(a/ji) ġenitur/sussidjarji bħal Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc., GenieConnect Holdco Limited, GenieConnect, Inc., Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc.  (kollettivament, "Lanyon") tipparteċipa fi u ċċertifikat il-konformità tagħha mal-Qafas ta' Ħidma tat-Tarka ta' Privatezza UE-Stati Uniti u t-Tarka ta' Privatezza Żvizzera-Stati Uniti.  Lanyon hija impenjata li tissuġġetta kull dejta personali li tirċievi mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u l-Iżvizzera, rispettivament, b'fiduċja fuq l-Oqfsa ta' Tarki ta' Privatezza, għall-Prinċipji applikabbli għall-Qafas ta' Ħidma.  Sabiex titgħallem aktar dwar il-Qafas ta' Ħidma tat-Tarka ta' Privatezza, żur Il-Lista ta' Tarka ta' Privatezza tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-istati Uniti.

Jekk Utenti jkollhom mistoqsijiet jew tħassib dwar il-Politika ta' Privatezza, li tinkludi t-Tarka ta' Privatezza, għandek tikkuntattja l-ewwel lil Lanyon billi tibgħatilna ittra elettronika lil  privacy@lanyon.com. Jekk għandek xi tħassib mhux riżolt dwar privatezza jew użu tad-dejta li aħna ma ndirizzajnix b'mod sodisfaċenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur dwar soluzzjonijiet ta' tilwim terz tagħna (mingħajr ħlas) bażat fl-Istati Uniti f'https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 Nistgħu naġġornaw din il-Politika ta' Privatezza tagħna biex tirrifletti bidliet fil-prattiċi tal-informazzjoni tagħna. Jekk ser nagħmlu tibdiliet materjali ser navżawk permezz t'avviż fuq din il-Websajt tletin (30) jum qabel ma l-bidliet isiru effettivi, jew permezz ta' ittra elettronika (mibgħuta fl-indirizz elettroniku speċifikata fil-kont tiegħek) sebat (7) ijiem qabel mal-bidliet isiru effettivi. Aħna ninkoraġixxuk biex kull tant żmien tirrevedi din il-paġna għall-aħħar informazzjoni fuq il-prattiċi ta' privatezza tagħna.


 

Sigurtà 

·       Is-sigurtà tal-informazzjoni personali tiegħek hija importanti għalina.  Aħna nsegwu standards aċċettati b'mod ġenerali biex nipproteġu l-informazzjoni personali sottomessa lilna, kemm waqt it-trasmissjoni u ġaladarba tkun irċevuta.

 • Inti responsabbli biex iżżomm is-segretezza tal-password unika tiegħek u l-informazzjoni fil-kont, u biex tikkontrolla l-aċċess għal komunikati bil-posta elettronika tiegħek f'kull ħin.
   

Kif tikkontattjana 

Jekk għandek mistoqsijiet jew kummenti jekk jogħġbok ibgħathomlna fuq:
Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
L-Istati Uniti 
Jew bil-posta elettronika fuq: privacy@lanyon.com
 


Lanyon Privacy Policy

Data effettiva: 4 t'Ottubru 2017 
 

Daħla 

Il-missjoni ta' Lanyon Solutions, Inc. (“Lanyon”, “aħna”, “tagħna”) hi li tgħaqqad ix-Xerrejja u l-Fornituri flimkien f'suq onlajn biex tiffaċilita l-kommunikazzjoni ta' kontenut u l-kuntrattar tar-rati. Din il-politika ta' privatezza tkopri informazzjoni miġbura permezz tas-sit Web tagħna www.lanyon.com, l-applikazzjoni għall-mowbajl tagħna (Is-Siti Tagħna), Il-Passkey GroupMAX Platform tagħna, il-Lanyon Travel Supply u Demand Service Platforms u l-iStarcite Suite of Services Tagħna (Il-"Pjattaformi tas-Servizz Tagħna") (kollettivament magħrufa bħala is-"Servizzi). L-użu ta' informazzjoni miġbura permezz tas-servizzi tagħna ser ikun ristrett għall-iskop li jiġi provdut is-servizz li għalih il-Klijent qabbad lil Lanyon.

Li tkun parti minn Lanyon tfisser, f'xi każijiet, li tikkondividi informazzjoni dwarek innifsek ma' professjonisti oħra, u li tikkomunika magħhom waqt il-proċess ta' kuntrattar.

B'kontumaċja, lukandi individwali, gruppi ta' lukandi u klijenti korporali, jiġu ssettjati fid-database ta' Lanyon b'informazzjoni ta' kuntatt sabiex informazzjoni korretta u awtorizzata biss tiġi kondiviża fis-suq. Din l-informazjoni ta' kuntatt hija relatata max-xogħol u fiha biss l-informazzjoni personali neċessarja biex tidentifika l-kuntatt u r-rwol tiegħu fl-organizzazzjoni.


Hawn haw it-tliet tipi ta' informazzjoni fuq Lanyon:

Informazzjoni dwarek innifsek li tikkondividi. Din hi informazzjoni li l-klijenti ta' Lanyon jaraw dwarek. Din tinkludi ismek u d-dettalji ta' kuntatt tiegħek, li jinkludu l-lukanda, korporazzjoni jew entità tan-negozju li inti assoċjat magħha fis-suq. 
Inti għandek kontroll fuq dan il-kontenut, u inti tista' taġġorna l-informazzjoni fi kwalunkwe ħin. 

Kommunikazzjoni. Aħna ngħinuk tikkomunika ma' utenti oħra tas-suq ta' Lanyon permezz ta' mekkaniżmi ta' posta elettronika inkorporata. Din il-kommunikazzjoni bil-posta elettronika hija minn persuna għal oħra u hija bażata fuq notifikazzjonijiet standard li huma ġenerati mis-sistemi ta' Lanyon. Huma ma jeħtiġux li inti tirripondi għal dawn l-ittri elettroniċi u tikkondividi informazzjoni addizzjonali, u huma prinċipalment ittri elettroniċi li jinnotifikawk biex tilloggja f'Lanyon biex twettaq xi azzjoni(jiet). Inti tiddeċiedi fuq liema azzjoni tixtieq tieħu malli tirċievi dawn in-notifikazzjonijiet.  

Bullettini. Jekk tixtieq tabbona għal bullettin(i) tagħna, ser nużaw ismek u l-indirizz elettroniku tiegħek biex nibgħatulek il-bullettin għalik. B'rispett għal privatezza tiegħek, inti tista' tannulla l-abbonament billi ssegwi l-istruzzjonijiet li jinsabu fil-qiegħ ta' kull komunika.

Avviżi relatati mas-servizz. Aħna ser nibgħatulek strettament avviżi relatati mas-servizz f'okkażjonijiet rari, meta jkun meħtieġ li jsir hekk. Pereżempju, jekk is-servizz tagħna huwa temporanjament sospiż għal manutenzjoni, nistgħu nibgħatulek ittra elettronika.

Assistenza lil Klijenti Abbażi tal-informazzjoni personali li tipprovdilna, aħna ser nibgħatulek ittra elettronika ta' merħba biex nivverifikaw l-isem tal-utent u l-password tiegħek. Aħna ser nikkomunikaw miegħek biex inwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek, biex nipprovdu s-servizzi li titlob, u biex niġġestixxu l-kont tiegħek.

Attività privata. Aħna ser nipprovdu l-għodod li inti ser tuża waqt il-kors ta' soliċitazzjoni, negozjar u distribuzzjoni tal-kontenut. Aħna nħeġġuk li mhux biss tuża n-notifikazzjonijiet inkorporati għal kull komunikazzjoni fis-suq u biex ma tużax l-informazzjoni ta' kuntatt għal kull użu privat.

Jekk jogħġbok aqra din il-politika u ibgħatilna mistoqsijiet, tħassib u suġġerimenti f'privacy@lanyon.com
 

Xi Tkopri l-Politika ta' Privatezza ta' Lanyon: 

1.  Informazzjoni miġbura minn Lanyon.

2.  Kif Lanyon tuża l-informazzjoni tiegħek.

3.  L-għażliet dwar l-informazzjoni tiegħek.

4.  L-obbligi tiegħek bħala Utent.

5.  Informazzjoni importanti dwar l-eleġibilità tas-servizz u ċ-ċertifikazzjoni tat-Tarka ta' Privatezza ta' Lanyon.

6.  Sigurtà

7.  Teknoloġiji ta' Intraċċar

8.  Indirizzi IP

9.  Ċertu Żvelar

10.               Informazzjoni Relatata ma' Dejta Miġbura għal Klijenti tagħna.

11.               Ħoloq għal Siti Oħrajn.

12.               Kif tikkontattjana.
 

1. Informazzjoni Miġbura 

Il-missjoni ta' Lanyon hi li tgħaqqad ix-Xerrejja u l-Fornituri flimkien f'suq onlajn biex tiffaċilita l-kommunikazzjoni ta' kontenut u l-kuntrattar tar-rati. Sabiex tintlaħaq din il-missjoni, Lanyon tpoġġi għad-dispożizzjoni aspetti u funzjonalità permezz tal-websajts tagħna, li jinkludu l-applikazzjonijiet tagħna għal mowbajl u oħrajn, pjattaforma għall-iżviluppatur, u informazzjoni oħra provduta bħala parti mis-servizzi ta' Lanyon ("Servizzi") sabiex tippermetti lukandi, gruppi ta' lukandi, linji tal-ajru, kumpaniji li jikru l-karozzi u fornituri oħra tal-industrija tal-ospitalità biex jinteraġixxu ma' xerrejja tal-ospitalità bħal korporazzjonijiet, kumpaniji tal-ġestjoni tal-ivvjaġġar, aġenziji u konsorzja. Meta tingħaqad ma' Lanyon, inti volontarjament u minn jeddek tforni lil Lanyon Corporation, kumpanija bil-kwartieri tagħha f'Irving, Texas, l-Istati Uniti tal-Amerika, ċertu informazzjoni, li tinkludi xi informazzjoni ristretta personalment identifikabbli, li aħna niġbru sabiex nipprovdu servizz. Jekk għandek xi eżitazzjoni biex tipprovdi informazzjoni lilna u/jew li jkollok l-informazzjoni tiegħek murija fuq il-websajt ta' Lanyon jew inkella użata f'xi manjiera permessa f'din il-Politika ta' Privatezza u l-Ftehim mal-Utent, għandek tikkuntattjana minnufih fi privacy@lanyon.com

Aħna niġbru l-informazzjoni personali tiegħek bil-modi li ġejjin:

A. Ħolqien ta' ID tal-Utent u Login 

Sabiex issir Utent, ID tal-Utent u password huma maħluqa għalik. Sett minimu ta' informazzjoni huwa meħtieġ biex jinħoloq Login tal-Utent: isem, indirizz elettroniku u password. Mngħajr dan l-ammont minimu ta' informazzjoni, ma tistax toħloq ID ta' Utent għal Lanyon. F'xi każijiet ID ta' Utent u Password huma maħluqa f'ismek, bħal meta lukanda tkun mibnija fis-sistema. F'dawn il-każijiet ta' spiss ikun kollega fl-organizzazzjoni tiegħek li jkun għamel it-talba jew ħoloq ID ta' Utent f'ismek. Din l-informazzjoni tiġi miġbura onlajn għal xi wħud mis-Servizzi tagħna u Oflajn għal oħrajn.

Il-password tiegħek tista' tinbidel u tiġi aġġornata fi kwalunkwe ħin minnek. Aħna ninkorraġuk biex tiżgura li l-password tkun magħrufa minnek biss. F'każ li l-ID tal-Utent u l-password ġiet maħluqa għalik, aħna ninkorraġuk li tibdel il-password meta tilloggja għall-ewwel darba, sabiex il-password tiegħek tkun magħrufa minnek biss.

Lanyon tippermetti li informazzjoni oħra tiġi miġbura mingħandek waqt il-proċess ta' ħolqien ta' ID tal-Utent, (eż., ġeneru sesswali, allokazzjoni (bħal indirizz tal-posta), eċċ) li Lanyon imbagħad tista' tuża biex tipprovdi servizzi aħjar u aktar personalizzati. Jekk tħossok skomdu dwar l-għoti ta' din l-informazzjoni addizzjonali allura tagħtihiex, peress li inti mhux meħtieġ tagħmel hekk sabiex tuża s-servizzi ewlenien ta' Lanyon. Inti tirrikonoxxi li din l-informazzjoni hija personali għalik, u billi toħloq ID ta' Utent fuq Lanyon, tista' tippermetti l-oħrajn, inkluż Lanyon, biex tidentifikak u tippermetti lil Lanyon tuża l-informazzjoni tiegħek biex turi u tibgħat avviżi lilek.

Aħna ser niġbru informazzjoni ta' kuntatt dwar persuni oħra meta toħloq stedina b'ittra elettronika, iżżid utent ġdid, jew iżżid sottokont.   Aħna nużaw din l-informazzjoni biex noħolqu stediniet f'ismek u nippermettulek li żżid utenti f'sottokontijiet mal-kont attwali tiegħek. Aħna ma nużawx din l-informazzjoni għal xi raġuni oħra. Jekk dawn l-utenti ikunu jixtiequ li l-informazzjoni tagħhom titneħħa, jistgħu jagħmlu hekk billi jikkuntattjawna fuq privacy@lanyon.com

B. Informazzjoni Personali/Aspetti tal-Midja Soċjali 

Ġaladarba ssir Utent, inti tista' tipprovdi informazzjoni addizzjonali fl-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek ta' Lanyon, bħal ġeneru sesswali u allokazzjoni. Li tagħti informazzjoni addizzjonali dwarek innifsek lil hinn minn dak minimament meħtieġ waqt ir-reġistrazzjoni jiddependi minnek biss. Kull informazzjoni li tipprovdi waqt ir-reġistrazzjoni jew fit-taqsima tal-kuntatti tista' tintuża minn Lanyon kif deskritt f'din il-Politika ta' Privatezza, inkluż fl-iskop li tippermetti lill-utenti tas-suq ta' Lanyon isibuk fuq Lanyon, u jibgħatulek avviżi bħas-soliċitazzjoni jew tweġiba għal, rata kuntrattata jew parti ta' dejta marbuta ma' lukanda.

L-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek ser jintwera lil utenti awtorizzati u leġittimi ta' Lanyon sabiex huma jkunu jistgħu jagħżlu lilek bħala r-riċevitur tal-avviż. Dan l-avviż imbagħad ser jintbagħat permezz tas-sistema ta' Lanyon fl-indirizz elettroniku tiegħek. Tista' wkoll tagħżel li ddaħħal id-dejta manwalment jew ittella' dejta dwar il-kuntatti tiegħek fit-taqsima tal-"Kuntatti" tal-profil tiegħek fuq Lanyon.

Is-siti tagħna joffru fora tal-komunità aċċessibbli pubblikament. Għandek tkun konxju li kull informazzjonili tipprovdi f'dawn il-partijiet tista' tinqara, tinġabar, u tiġi użata minn oħrajn li jaċċessawha.

Is-sit tal-Web tagħna jinkludi Aspetti tal-Midja Soċjali, bħall-buttuna tal-Like ta' Facebook u Widgets, bħax-Share this button jew miniprogrammi interattivi li jaħdmu fuq is-sit tagħna. Dawn l-aspetti jistgħu jiġbru l-indirizz IP tiegħek, liema paġni żżur fuq is-sit tagħna, u jistgħu jissettjaw cookie li jippermetti dan l-aspett jiffunzjona sew. L-Aspetti tal-Midja Soċjali u Widgets huma ospitati jew minn terzi jew ospitati direttament fuq is-sit tagħna. L-interazzjonijiet ma' dawn l-Aspetti huma regolati bil-politika ta' privatezza tal-kumpanija li tipprovdihom.

C. Assistenza lil Klijenti 

Aħna niġbru inormazzjoni meta inti tinteraġixxi mat-tims t'assistenza lil klijent jew tal-ġestjoni tal-kont ta' Lanyon sabiex b'mod preċiż nirrikonoxxuk u nirrispondu għal mistoqsijiet tal-klijent. F'xi każijiet dan jinkludi li nitolbuk l-ID tal-Utent tiegħek, ismek, u l-indirizz elettroniku tiegħek, jew informazzjoni oħra relatata. Jekk inti ma tixtieqx tagħti din l-informazzjoni għal skopijiet ta' identifikazzjoni, tista' tagħżel li tibgħat ittra elettronika lit-tims t'appoġġ tagħna biex jassistuk.

D. L-Użu tas-Sit u l-Applikazzjonijiet ta' Lanyon 

Aħna nirċievu informazzjoni meta inti tinteraġixxi ma' u tuża l-websajts ta' Lanyon u l-Applikazzjonijiet ta' Lanyon (eż. Lanyon Content Control Centre "3C"), l-għodda tranżitorja ta' provenjenza korporali ta' Lanyon, eċċ. Din l-informazzjoni hija għall-iskop biex inti tiġi identifikat u jiġi żgurat li s-servizzi korretti qed jiġu fornuti lilek meta inti tilloggja. Jekk għandek xi tħassib dwar dan tista' tikkuntattjana fuq privacy@lanyon.com.

E. L-Użu ta' Servizzi ta' Terzi u Żjarat f'Siti Terzi 

F'xi każijiet aħna nirċievu informazzjoni meta tilloggja f'websajt jew applikazzjoni fornuta mill-kumpanija tiegħek. F'dawk il-każijiet fejn tilloggja f'websajt jew applikazzjoni ta' kumpanija, jekk il-kumpanija tiegħek iddeċidiet li tissettja iffirmar bi dħul awtomatiku għal Lanyon, l-ID tal-utent u l-password tiegħek jistgħu awtomatikament jintbagħtu lil Lanyon biex tilloggja awtomatikament f'websajt jew applikazzjoni ta' Lanyon. Jekk m'intix żgur meta dan iseħħ jew jekk għandek xi tħassib dwar dan il-proċess jekk jogħġbok ikkuntattja l-amministratur tal-kumpanija tiegħek jew it-timijiet t'appoġġ jew ta' ġestjoni tal-kontijiet ta' Lanyon. Lanyon ser juża biss informazzjoni ta' "illoggjar" biex tagħti aċċess lil websajt / applikazzjoni awtorizzata ta' Lanyon u f'xi każijiet biex tiġi personalizzata l-funzjonalità provduta ta' Lanyon.
 
F. Reklamar

Aħna nissieħbu ma' netwerk ta' reklamar ta' terzi biex jew nuru r-reklami fuq il-Websajt tagħna jew biex niġġestixxu r-reklamar fuq siti oħra. L-imsieħba terzi tagħna jistgħu jużaw teknoloġiji bħal cookies biex jiġbru l-informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek fuq dan is-sit sabiex jipprovduk b'reklamar bażat fuq l-attivitajiet ta' brawżing u interessi tiegħek. Jekk tixtieq li ma jkollokx din l-informazzjoni użata għall-iskop biex inti tiġi servut reklami bersalljati, tista' tiddeċiedi li toħroġ billi tikklikkja hawn (ħolqa ma' TRUSTe opt-out
http://preferences.truste.com/jew jekk inti tinsab fl-Unjoni Ewropea kklikkja hawn). Jekk jogħġbok innota li din ma tagħtikx għażla li inti ma tirċevix reklami. Inti ser tibqa' tirċievi reklami ġeneriċi.

G. Informazzjoni li Niġbru Awtomatikament. Bħal biċċa l-kbira tas-siti web, aħna niġbru ċertu informazzjoni awtomatikament u naħżnuha f'log files. Din l-informazzjoni tista' tinkludi indirizzi ta' internet protokoll (IP), tipi ta' brawżer, il-fornitur tas-servizz tal-internet (ISP), paġni ta' riferiment/ħruġ, sistema operattiva, timbru tad-data/ħin, u/jew dejta ta' clickstream. Aħna ma nillinkjawx din id-dejta miġbura awtomatikament ma' informazzjoni oħra li aħna niġbru dwarek.

H. Żamma tad-Dejta 

Lanyon ser iżżomm l-informazzjoni tiegħek sa dak iż-żmien li l-kont tiegħek ikun attiv, jew kif meħtieġ biex tipprovdik b'servizzi li inti liċenzjat għalihom.

Aħna ser inżommu u nużaw l-informazzjoni tiegħek kif meħtieġ biex tikkonforma mal-obbligazzjonijiet legali tagħna, insolvu tilwim, u ninfurzaw dan il-ftehiem.
 

2. Użi għal informazzjoni personali 

Kunsens ta' Lanyon biex Tipproċessa Informazzjoni Dwarek 

L-informazzjoni li inti tipprovdi lil Lanyon bħal isem, numru tat-telefown tan-negozju, u indirizz elettroniku jista' jiżvela, jew jippermetti lil oħrajn biex jidentifikaw, in-nazzjonalità tiegħek, ġeneru sesswali, jew il-post. Meta tipprovdina b'informazzjoni għall-iskopijiet biex toħloq ID tal-Utent jew iżżid xi dettalji addizzjonali fuq il-profil tiegħel ta' Lanyon, inti espliċitament u volontarjament qed taċċetta l-patti u l-kundizzjonijiet ta' din il-Politika ta' Privatezza. Meta tforni informazzjoni lil Lanyon, inkluż kull informazzjoni kkonsidrata "sensittiva" skont il-liġi applikabbli, huwa kompletament volontarju min-naħa tiegħek. Għandek id-dritt tirtira l-kunsens tiegħek għall-ġbir u proċessar tal-informazzjoni tiegħek minn Lanyon fi kwalunkwe ħin, b'mod konformi mal-patti ta' din il-Politika ta' Privatezza billi tikkuntattjana fuq privacy@lanyon.com imma jekk jogħġbok innota li l-irtirar tal-kunsens tiegħek mhux ser ikun retroattiv mill-punt li din it-talba tkun waslet u ġiet ipproċessata.

Aħna nużaw din l-informazzjoni:

 • Biex nipprovdu s-Servizzi tagħna lilek, biex nikkomunikaw miegħek dwar l-użu tiegħek tas-Servizzi u għal skopijiet oħrajn ta' servizz għall-klijent;
 • Biex nipprovdu informazzjoni li inti tkun tlabt biex tirċievi mingħandna b'risposta għat-talbiet li inti dħalt għalihom, bħal permezz tal-posta elettronika, avviżi impostati fuq il-websjats ta' Lanyon, messaġġi għaċ-ċentru tal-messaġġi tiegħek fuq Lanyon jew permezz ta' mezzi oħra disponibbli permezz tas-servizz, li jinkludu f'xi każijiet messaġġi testwali għall-mowbajl;
 • Biex nipprovdu s-Servizzi tagħna fuq talba tal-Klijenti tagħna.
 • Biex namministraw Avvenimenti;
 • Biex intejbu s-Siti u s-Servizzi tagħna billi nipprovdu esperjenzi personalizzati, adattament tal-post, assistenza personalizzata u struzzjonijiet;
 • Għal skopijiet tas-suq u reklamar; pereżempju, nistgħu nużaw l-informazzjoni tiegħek biex nuru reklami bersalljati għalik fuq is-Siti tagħna biex jgħinuna nirreklamaw is-Servizzi tagħna f'websajts ta' terzi;
 • Biex nibgħatu posta elettronika, mistoqsijiet ta' nsegwitu dwar l-Avveniment tiegħek jew is-sehem tiegħek f'Avveniment, aħbarijiet u bullettini, promozzjonijiet, u/jew stediniet għal żjara fis-Sit;
 • Sabiex nifhmu aħjar kif utenti jaċċessaw u jużaw is-Siti u s-Servizzi tagħna, kemm fuq bażi aggregata u individwali, u għal skopijiet oħra ta' riċerka.
   

Il-Klijenti għandhom jinnotaw li aħna nistgħu nużaw informazzjoni li nirċievu jew niġbru fir-rigward ta' Konsumaturi (inkluż mingħajr limitazzjoni permezz ta' paġna ta' reġistrazzjoni t'Avveniment) b'konformità mal-patti ta' din il-Politika fil-manjiera stabbilita hawn fuq. Minkejja dak li hemm miktub hawn fuq, f'ċertu kuntesti, aħna niġbru informazzjoni f'isem il-Klijenti tagħna mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti kuntrattwali li jirrestrinġuna biex nużaw u nittrasferixxu l-informazzjoni tiegħek b'mezzi li huma aktar dejqa minn dawk ta' din il-Politika (eż. l-informazzjoni ser tintuża biss meta meħtieġ biex tipprovdi Servizz lill-Klijent u/jew għal skopijiet speċifiċi oħra). F'dawk iċ-ċirkostanzi ristretti, l-informazzjoni tiegħek hija suġġetta għal dawk ir-rekwiżiti kuntrattwali u mhux għal din il-Politika, bla preġudizzju għall-infurzar mill-Klijent applikabbli. Jekk l-informazzjoni tiegħek tiġi miġbura f'isem terzi, dan ikun evidenti fil-ħin li tipprovdi dik l-informazzjoni. Din il-Politika ma tkoprix l-użu mill-Kijenti tagħna tal-informazzjoni tiegħek li mhix parti mis-Servizzi tagħna. Inti għandek tikkuntattja lil dik il-parti direttament biex tistabilixxi jekk l-informazzjoni tiegħek hiex suġġetta għal restrizzjonijiet bħal dawn fuq l-użi u li taċċerta kif it-terza kif ser tagħmel użu mill-informazzjoni tiegħek.

Tista' tibdel l-indirizz elettroniku tiegħek, il-messaġġi testwali u l-preferenzi għall-kuntatt fi kwalunkwe ħin billi tilloggja fil-kont tiegħek u tibdel l-informazzjoni tal-kuntatt tiegħek.

Tista' tagħżel li ma tirċevix komunikati bil-posta elettronika jew messaġġi testwali mingħandna fi kwalunkwe ħin billi tibgħatilna ittra elettronika fuq privacy@lanyon.com jew billi twieġeb bil-kelma "UNSUBSCRIBE".

Jekk jogħġbok kun konxju li ma tistax taqbad tiddeċiedi li ma tirċevix messaġġi mingħand Lanyon meta inti liċenzjat biex tirċievi dawk is-servizzi. Ukoll, jekk nibgħatulek komunikati permezz ta' servizz ta' trasportatur li miegħu inti għandek abbonament ta' kommunikazzjoni mobbli jew xort' oħra għandek aċċess, inti tifhem li trid tħallas għal kull miżata tas-servizz assoċjata mal wasla tal-messaġġi tiegħek fuq it-tagħmir tal-mowbajl tiegħek (li jinkludu l-miżati ta' messaġġi testwali).

B. Qsim ta' Informazjoni ma' Terzi 

Lanyon tieħu l-privatezza tal-Utenti tagħna b'serjeta kbira, u aħna la nbiegħu, la nikru jew nkella nipprovdu l-informazzjoni personalment identifikabbli tiegħek lil terzi, għajr kif deskritt f'din il-politika.

Aħna nistgħu nipprovdu l-informazzjoni personali tiegħek lil kumpaniji li jipprovdu servizzi biex jgħinuna fl-attivitajiet kummerċjali tagħna bħall-offerta ta' servizz lill-konsumatur, ipproċessar ta' pagamenti jew l-għoti ta' applikazzjoni lit-taqsima tagħna tal-karrieri. Dawn il-kumpaniji huma awtorizzati li jużaw l-informazzjoni personali tiegħek kif meħtieġ biss biex jipprovdu dawn is-servizzi lilna.

C. Stħarriġ tal-Klijent 

Stħarriġ tal-Konsumatur jista' jsir minn Lanyon. Bħala Utent inti tkun tista' tiġi mistieden tieħu sehem fi stħarriġ mill-websajt ta' Lanyon, mit-tims ta' sostenn u ta' ġestjoni tal-kont ta' Lanyon, jew minn terzi awtorizzati li jkunu qed jaħdmu f'isem Lanyon. L-għażla tiegħek tista' tkun każwali, jew tista' tkun bażata fuq l-informazzjoni mhux personalment identifikabbli tiegħek, bħat-titlu tal-impjieg, kumpanija, daqs tal-kumpanija, tip ta' utent u/jew post. Jekk tiħux sehem jew le fi stħarriġ jiddependi kompletament minnek.

Lanyon tista' tagħmel insegwitu miegħek permezz tal-posta elettronika dwar is-sehem tiegħek jew it-tweġibiet tiegħek.

D. Stqarrijiet għall-Istampa 

Aħna nimpostaw testimonjanzi tal-klijenti fuq il-Websajt li jistgħu jkun fihom informazzjoni personali. Aħna ma niksbux il-kunsens tal-klijent qabel ma nimpostaw it-testimonjanza biex nimpostaw l-isem u r-ritratt tagħhom flimkien mat-testimonjanza.

E. Konformità mal-Proċess Legali 

Jaf ikun possibbli li niżvelaw informazzjoni personali, informazjoni tal-profil u/jew informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek bħala Utent ta' Lanyon meta jkun meħtieġ mil-liġi bħal meta rridu nikkonformaw ma' taħrika jew proċess legali ieħor, jew jekk Lanyon għandha bona fidi li l-iżvelar hu meħtieġ biex (a) jipproteġi d-drittijiet tagħna, jipproteġi s-sigurtà tiegħek jew is-sigurtà ta' oħrajn, jiġi mistħarreġ il-frodi, jipprevjeni jew tittieħed azzjoni dwar attivitajiet illegali suspettati jew reali jew biex jiġu assistiti l-aġenziji ta' infurzar tal-gvern; (b) biex ninfurzaw ftehim ta' utent jew liċenzja, biex jiġi mistħarreġ jew niddefendu lilna nfusna minn talbiet jew allegazzjonijiet minn terzi, jew biex tiġi protetta s-sigurtà jew l-integrità tas-sit tagħna; u/jew (ċ) sabiex jiġu eżerċitati u protetti d-drittijiet, proprjetà jew sigurta personali ta' Lanyon, l-Utenti tagħna, impjegati, jew oħrajn.
 

3. L-Għażliet dwar l-Informazzjoni Tiegħek 

A. Kif Taċċessa u Tibdel L-Informazzjoni tal-ID tal-Utent Tiegħek 

Tista' tirrevedi, tħassar ineżatezzi jew taġġorna l-informazzjoni personali li pprovdejtilna waqt il-ħolqien tal-ID tal-Utent u l-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek u tagħmel il-bidliet mixtieqa għall-informazzjoni, fi kwalunkwe ħin billi tilloggja fil-websajt ta' Lanyon jew billi tikkuntattjana fuq privacy@lanyon.com. Jekk jogħġbok kun konxju li anke wara li tagħmel it-talba tiegħek biex bidla tiġi proċessata, Lanyon tista', għal xi żmien, iżżomm informazzjoni residwali dwarek fil-backup tagħha u/jew kopji fl-arkivji tad-database tagħha. Aħna nirrispondu għat-talba tal-aċċess tiegħek fi żmien 30 jum.

Jekk tixtieq titlob it-tneħħija tal-informazzjoni personali tiegħek minn fuq it-testimonjanzi jew il-fora tal-komunitajiet tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq privacy@lanyon.com. F'xi każijiet ma nkunux nistgħu nneħħu l-informazzjoni personali tiegħek, f'liema każ aħna ninfurmawk jekk ma nkunux nistgħu nagħmlu hekk u għal xiex.
 

4. L-Obbligi Tiegħek 

Bħala Utent, għandek ċertu obbligi lejn Utenti Oħra. Xi wħud minn dawn l-obbligi huma imposti b'liġi u regolamenti applikabbli, u oħrajn saru komuni fi pjattaformi onlajn bħas-suq ta' Lanyon.

 • Fi kwalunkwe ħin, inti għandek, timxi mal-patti u kundizzjonijiet tal-Politika ta' Privatezza fis-seħħ. Dan jinkludi rispett lejn id-drittijiet ta' proprjetà intelletwali kollha li jaf jappartjeni lil terzi (bħal marki reġistrati jew ritratti)
 • M'għandekx tniżżel jew inkella tqassam kull informazzjoni li tista' tkun kkonsidrata bħala inġurja, vjolenti, offensiva, razzista jew ksenofobika, jew li inkella tista' tikser l-iskop u l-ispirtu ta' Lanyon u s-suq tagħha
 • M'għandekx tipprovdi lil Lanyon u/jew Utenti oħrajn b'informazzjoni li inti temmen li tista' tkun inġurjuża jew detrimentali lil persuna tiegħek jew lil professjoni jew stat soċjali tiegħek.
 • Għandek iżżomm l-isem ta' użu u l-password tiegħek kunfidenzjali u ma tikkondividihomx ma' oħrajn
   

Kull vjolazzjoni ta' dawn il-linji gwida jistgħu jwasslu għal restrizzjoni, sospensjoni jew tmiem tas-servizzi tiegħek fid-diskrezzjoni unika ta' Lanyon.
 

5. Informazzjoni importanti 

Tarka ta' Sikurezza bejn l-UE-Stati Uniti

Lanyon (u l-kumpanij(a/i) sussidjarj(a/i) tagħha bħal Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc., GenieConnect Holdco Limited, GenieConnect, Inc., Lanyon Solutions (Australia) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. )  jipparteċipaw fi u ċċertifikat il-konformità tagħha tal-Qafas ra' Xogħol tat-Tarka ta' Privatezza tal-UE-Stati Uniti u t-Tarka ta' Privatezza Żvizzera-Stati Uniti.  Lanyon hija impennjata li tissuġġetta kull dejta personali li tirċievi mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u l-Iżvizzera, rispettivament, b'fiduċja fuq l-Oqfsa ta' Tarki ta' Privatezza, għall-Prinċipji applikabbli għall-Qafas ta' Ħidma.  Sabiex wieħed isir jaf aktar dwar il-Qafas ta' Ħidmiet tat-Tarka ta' Privatezza, żur Il-Lista ta' Tarka ta' Privatezza tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-istati Uniti. [https://www.privacyshield.gov/list]

 

Lanyon hija responsabbli għall-ipproċessar tad-dejta personali li tirċievi, taħt il-Qafas ta' Ħidma tat-Tarka ta' Privatezza u sussegwentement tittrasferixxi lil terza li jaġixxi bħala aġent f'isimha.  Lanyon tikkonforma mal-Prinċipji tat-Tarka ta' Privatezza għal kull trasferiment 'l quddiem ta' dejta personali mill-UE u l-Iżvizzera, li jinkludi t-trasferiment 'l quddiem ta' dispożizzjonijiet ta' responsabilità.

 

Fir-rigward ta' dejta personali li tkun waslet jew ġiet trasferita b'konformita mal-Qafas ta' Ħidma tat-Tarka tal-Privatezza, Lanyon hi suġġetta għas-setgħat ta' infurzar regolatorji tal-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. F'ċertu sitwazzjonijiet, Lanyon taf tkun meħtieġa tiżvela dejta personali għal talbiet leġittimi minn awtoritajiet pubbliċi, li jinkludu li jiġu sodisfatti rekwiżiti ta' sigurtà nazzjonali jew ta' infurzar tal-liġi.

 

Jekk għandek xi tħassib mhux riżolt dwar privatezza jew użu tad-dejta li aħna ma ndirizzajnix b'mod sodisfaċenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur dwar soluzzjonijiet ta' tilwim terz tagħna (mingħajr ħlas) bażat fl-Istati Uniti f'https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Taħt ċertu kundizzjonijiet, deskritti f'aktar dettall fil-websajt tat-Tarka ta' Privatezza [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], inti tkun tista' tkun intitolat biex tinvoka arbitraġġ vinkolanti meta proċeduri oħra ta' riżoluzzjoni ta' tilwim ikunu ġew eżawriti.  

 


 
 
Bidliet fil-Politika ta' Privatezza 

Nistgħu naġġornaw din il-Politika ta' Privatezza fi kwalunkwe ħin, bi jew mingħajr preavviż. F'każ li jkun hemm bidliet materjali magħmula b'mod li nittrattaw l-informazzjoni personalment identifikabbli tiegħek, jew fid-dokument tal-Politika ta' Privatezza nnifisha, aħna ser nitfgħu avviż fuq il-websajt ta' Lanyon jew nibgħatulek ittra elettronika, sabiex inti tkun tista' tirrevedi l-patti mibdula qabel il-bidla ssir effettiva u tibqa' tuża s-servizzi ta' Lanyon. Għajr jekk mhux dikjarat mod ieħor, il-Politika ta' Privatezza attwali tapplika għal kull informazzjoni li Lanyon għandha dwarek u s-servizzi tiegħek.

L-użu tas-Servizzi ta' Lanyon wara li avviż dwar bidliet ikun intbagħat lilek jew ġie ppubblikat fuq is-sit tagħna jiġi kostitwit bħala kunsens għall-patti u l-prattiċi mibdula.
 

6. Sigurtà 

Sabiex tgħin tassikura l-informazzjoni personali tiegħek, aċċess għad-dejta tiegħek fuq Lanyon hu protett b'password u dejta sensittiva bħan-numru tal-karta ta' kreditu hu protett b'krittografija meta tiġi skambjata bejn sistemi. Sabiex tiġi mħarsa kull dejta maħżuna fuq is-servers tagħna, Lanyon b'mod regolari wkoll tivverifika s-sistemi tagħha għal vulnerabilitajiet u attakki possibbli, u għal dan l-iskop nużaw ċentru tad-dejta b'aċċess sikur tal-ewwel livell. Madanakollu, peress li l-internet mhux ambjent 100% sikur, aħna ma nistgħux niżguraw jew niggarantixxu s-sigurtà ta' kwalunkwe informazzjoni li tittrasmetti lil Lanyon. Mhemmx garanzija li l-informazzjoni ma' tistax tiġi aċċessata, żvelata, mibdula jew meqruda bi ksur tas-salvagwardji fiżiċi, tekniċi jew maniġerjali. Hija r-responsabilità tiegħek li tipproteġi s-sigurtà tal-informazzjoni tal-illoggjar tiegħek. Jekk jogħġbok innota li ittri elettroniċi, messaġġi instantanji jew mezzi simili ta' komunikazzjoni ma' Utenti oħrajn ta' Lanyon mhumiex kriptati, u nirrakomandawlek b'qawwa biex ma tikkomunikax xi informazzjoni kunfidenzjali permezz ta' dawn il-mezzi.
 

7. Teknoloġiji tal-Intraċċjar

Teknoloġiji bħal: cookies, fari, tikketti u skritti jintużaw minn Lanyon u l-imsieħba tagħna, affiljati, jew analtiċi, jew fornituri tas-servizzi. Dawn it-teknoloġiji jintużaw fl-analiżi ta' xejriet li jamministraw is-sit, iċ-ċaqlieq ta' movimenti ta' utenti madwar is-sit u biex tinġabar informazzjoni demografika dwar il-bażi tal-utent tagħna bħala sħiħa. Nistgħu nirċievu rapporti abbażi tal-użu ta' dawn it-teknoloġiji minn dawn il-kumpaniji fuq bażi individwali kif ukoll aggregata.

Kull darba li tilloggja fis-Servizz, cookie tas-sessjoni li jkun fiha identifikatur uniku kkriptat li hu marbut mal-kont tiegħek jitqiegħed fil-brawżer tiegħek. Dawn il-cookies tas-sessjoni jippermettulna nidentifikawk b'mod uniku meta inti tilloggja fis-Servizz u biex nipproċessaw it-transazzjonijiet u talbiet tiegħek onlajn. Is-sit jista' jaqra biss cookies maħluqa mis-sit. Cookies tas-sessjoni huma meħtieġa għall-użu tas-servizz.


 

8. Indirizzi IP

Meta żżur il-Websajts ta' Lanyon, il-Kumpanija tiġbor l-indirizzi tal-Internet Protokoll (“IP”) biex tintraċċa u tiġbor l-informazzjoni mhux personalment identifikabbli. Pereżempju, Lanyon tuża indirizzi IP biex tissorvelja r-reġjuni minfejn Klijenti u Viżitaturi jinnavigaw is-siti tal-Web tal-Kumpanija, u liema brawżers jistgħu qed jużaw. Informazzjoni addizzjonali bħat-tip ta' brawżer, il-fornitur tas-servizz tal-Internet (ISP), paġni ta' referenza/ħruġ, sistema operattiva, tmbru tad-data/ħin u/jew id-dejta clickstream jistgħu kollha jiġu miġbura. Aħna ma nillinkjawx din id-dejta miġbura awtomatikament ma' informazzjoni oħra li aħna niġbru dwarek.

Peress li l-Kumpanija tuża s-Servizz biex iżżomm dejta dwar Klijenti ta' Lanyon, din l-informazzjoni hija assikurata bl-istess mod kif deskritt fuq għal Dejta tal-Klijent.
 

9. Certu Żvelar

Nistgħu nipprovdu informazzjoni mhux personalment identifikabbli lil kuntratturi tagħna għall-iskop li jipprovdu u jżommu s-servizzi tagħna. Aħna nkunu neħtieġu li dawn il-partijiet jaqblu li jużaw din l-informazzjoni għal dan il-għan biss, u nagħmlu sforzi raġonevoli biex nillimitaw din l-informazzjoni u biex nużaw miżuri xierqa ta' kunfidenzjalità u sigurtà.
 

Informazzjoni Relatata ma' Dejta Miġbura għall-Klijenti tagħna.

Lanyon tiġbor l-informazzjoni taħt l-istruzzjonijiet tal-Klijenti tagħna, u m'għandha l-ebda relazzjoni diretta mal-individwi li d-dejta personali tagħhom aħna nipproċessaw. Jekk inti klijent ta' wieħed mill-Klijenti tagħna u ma tixtieqx li tiġi kuntattjat minn wieħed mill-Klijenti tagħna li jużaw s-Servizzi tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Klijent li miegħu int qed tinteraġixxi direttament. Aħna nistgħu nittrasferixxu l-Informazzjoni personali lil kumpaniji li jgħinuna nipprovdu servizz Trasferimenti sussegwenti lil terzi huma koperti minn ftehimiet tas-servizz mal-Klijenti tagħna.

Aċċess u Żamma ta' Dejta Kontrollata mill-Klijenti tagħna

Individwu li jfittex aċċess jew li jfittex li jikkoreġi, jemenda, jew iħassar dejta mhix eżatta għandu jpoġġi l-mistoqsija tiegħu direttament lill-Klijent ta' Lanyon (i.e il-kontrollur tad-dejta). Jekk il-Klijent jitlobna nneħħu d-dejta, aħna ser nirrispondu għat-talba tiegħu fi żmien 30 jum.

Aħna ser inżommu d-dejta personali li nipproċessaw f'isem il-Klijenti tagħna għal dak iż-żmien meħtieġ biex nipprovdu servizzi lil Klijent tagħna. Lanyon ser iżżomm u tuża din l-informazzjoni personali kif meħtieġ biex tikkonforma mal-obbligazzjonijiet legali tagħna, insolvu tilwim, u ninfurzaw l-ftehimiet tagħna.
 

11.  Ħoloq għal Siti Oħrajn .

Aħna m'aħniex responabbli għall-politiki ta' privatezza fi kwalunkwe sit li hu llinkjat mas-Sit jew kull sit li tuża biex taċċessa s-Sit. Għandek tikkonsulta l-politiki ta' privatezza rispettivi assoċjati ma' dawn is-siti għal aktar tagħrif fuq il-prattiċi tagħhom u għal struzzjonijiet dwar kif tista' tagħżel li ma tiħux sehem f'ċertu prattiċi. Il-politika ta' privatezza tagħna ma tapplikax għal, u aħna ma nistgħux nikkontrollaw l-attivitajiet ta, websajts oħrajn bħal dawn.
 

12. Kif tikkontattjana

Jekk għandek mistoqsijiet jew kummenti dwar din il-Politika ta' Privatezza, jekk jogħġbok ikkuntattjana f'privacy@lanyon.com jew ikkuntattjana permezz tal-maniġer tal-kontijiet jew it-tims ta' sostenn jew ġestjoni tal-kontijiet ta' Lanyon fuq:

Korporazzjonijiet / Xerrejja - corporatesupport@lanyon.com

Lukandi / Grupp ta' Lukandi - hotelsupport@lanyon.com

Inkella, jekk għandek mistoqsijiet jew kummenti jekk jogħġbok ibgħathomlna f':

Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
Stati Uniti 

Jekk għandek xi tħassib mhux riżolt dwar privatezza jew użu tad-dejta li aħna ma indirizzajnix b'mod sodisfaċenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fornitur dwar soluzzjonijiet ta' tilwim terz tagħna (mingħajr ħlas) bażat fl-Istati Uniti f'https://feedback-form.truste.com/watchdog/request