skip navigation

Lanyon

 

Privacy Policy

Hlavné body zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Lanyon

Dátum účinnosti: 4. októbra 2017

Na tejto stránke sú zhrnuté najdôležitejšie body z našich zásad ochrany osobných údajov. Ak potrebujete viac informácií, prečítajte si nižšie naše úplné zásady ochrany osobných údajov:
 

Zozbierané osobné identifikovateľné informácie

Zhromažďujeme informácie:

 • keď sa zaregistrujete, aby ste sa stali používateľom služieb Lanyon („používateľ“), ako napríklad vaše meno, e-mail, zamestnávateľ, krajina a heslo
 • keď si prezeráte a spolupracujete na riešeniach, webových stránkach, funkciách a funkčnosti, vrátane mobilných aplikácií, softvéru a technológie platformy spoločnosti Lanyon (ako aplikácie tretích strán)
 • keď využívate služby tretích strán, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Lanyon, ako sú prieskumy, ankety alebo iný výskum tretích strán vykonávané s vaším súhlasom
   

Použitie osobných údajov

Informácie, ktoré poskytujete, používame s cieľom:

 • umožniť vám prístup k relevantným stránkam, sekciám a aplikáciám v nástrojoch Lanyon
 • spravovať váš účet u nás a prispôsobiť služby, ktoré vám poskytujeme
 • posielať vám oznámenia o údržbe alebo propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu a upozornení na webovej stránke spoločnosti Lanyon
   

Osobné identifikačné údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, kedy je to potrebné na vykonanie vašich pokynov (napríklad na spracovanie vašich platobných údajov)

Upozorňujeme, že za účelom splnenia vašich požiadaviek na platené služby (napr. marketingové služby spoločnosti Lanyon), zdieľame Vaše platobné údaje s našim spracovateľom platieb
 

Vaše možnosti v súvislosti s informáciami

Môžete:

 • kontrolovať alebo upravovať svoje osobné údaje prostredníctvom vášho profilu používateľa, vrátane mena, adresy a kontaktných údajov
 • spravovať a aktualizovať svoje heslo používané na prístup k službám a aplikáciám spoločnosti Lanyon
 • odstúpiť od prijímania e-mailových oznámení alebo textových správ, ktoré odosielame, tak, že nám kedykoľvek pošlete e-mail na adresu privacy@lanyon.com alebo odpoviete s uvedením slova „UNSUBSCRIBE“.
   

Vaše povinnosti voči iným používateľom.

 • Niektoré funkcie systému Lanyon umožňujú komunikovať s ostatnými kontaktnými osobami spoločnosti Lanyon. Tieto informácie uľahčujú interakciu medzi používateľmi pri používaní služieb a riešení spoločnosti Lanyon
 • Tento prístup nezneužívajte odosielaním nevyžiadanej pošty alebo nerelevantných marketingových informácií iným kontaktným osobám
   

Dôležité informácie

Spoločnosť Lanyon, Solutions Inc.  (a jej materská/dcérska spoločnosť(-i), ako napr. Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc., GenieConnect Holdco Limited, GenieConnect, Inc., Lanyon Solutions (Austrália) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc.  (spoločne „Lanyon“) sa podieľa na dodržiavaní predpisov a dodržiavanie predpisov má certifikované v súlade s rámcom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA.  Spoločnosť Lanyon sa zaviazala, že všetky osobné údaje prijaté od členských štátov Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska, resp. pri spoliehaní sa na rámce Štítov na ochranu osobných údajov, budú podliehať platným princípom rámca.  Ak chcete získať viac informácií o rámci Štítov na ochranu osobných údajov, navštívte zoznam Štítov na ochranu osobných údajov ministerstva obchodu USA.

Ak majú používatelia otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov vrátane Štítov na ochranu osobných údajov, mali by ste najprv kontaktovať spoločnosť Lanyon e-mailom na adrese privacy@lanyon.com. Ak máte aj naďalej obavy týkajúce sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, obráťte sa na nášho rozhodovateľa sporov (bezplatne), ktorým je tretia strana so sídlom v USA, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať tak, aby odrážali zmeny našich informačných postupov. Všetky podstatné zmeny, ktoré urobíme, vám oznámime formou oznámenia na tejto webovej stránke tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien zmeny alebo e-mailom (odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte) sedem (7) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku a sledovať najnovšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov.


 

Ochrana 

·       Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.  Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zaslané, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí.

 • Po celú dobu ste zodpovední za zachovanie vášho jedinečného hesla a informácií o účte v tajnosti a za kontrolu prístupu do vašej e-mailovej komunikácie
   

Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky alebo pripomienky, pošlite nám ich na adresu:
Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 
alebo pošlite e-mail na: privacy@lanyon.com
 


Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lanyon

Dátum účinnosti: 4. októbra 2017 
 

Úvod:

Poslaním spoločnosti Lanyon Solutions, Inc. („Lanyon“, „my“, „nás“, „našej“) je spojiť kupujúcich a dodávateľov v on-line trhovom prostredí s cieľom uľahčiť komunikáciu o obsahu a dohadovanie cien. Tieto zásady ochrany osobných údajov zahŕňajú informácie zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky www.lanyon.com, našej mobilnej aplikácie (naše „stránky“), našej platformy Passkey GroupMAX, našich platforiem Lanyon Travel Supply a Demand Service a služieb Starcite Suite (naše „platformy služieb“) (spoločne „služby“). Používanie informácií zozbieraných prostredníctvom našich služieb je obmedzené na účel poskytovania služby, pre ktorú sa klient zapojil do spoločnosti Lanyon.

Byť súčasťou spoločnosti Lanyon znamená, v niektorých prípadoch, zdieľať informácie o sebe s inými odborníkmi a komunikovať s nimi počas procesov uzatvárania zmlúv.

V predvolenom nastavení sú jednotlivé hotely, hotelové reťazce a firemní zákazníci nastavené v databáze Lanyon s kontaktnými údajmi, takže v trhovom priestore sa zdieľajú iba správne a autorizované informácie. Tieto kontaktné údaje súvisia s prácou a obsahujú iba osobné údaje potrebné na identifikáciu kontaktnej osoby a jej úlohy v organizácii.


Uvádzame tri hlavné typy informácií uchovávaných v systéme spoločnosti Lanyon:

Informácie o vás, ktoré zdieľate. Ide o informácie, ktoré zákazníci spoločnosti Lanyon vidia o vás. Patrí tam vaše meno a kontaktné údaje vrátane hotela, spoločnosti alebo iného obchodného subjektu, s ktorým ste na trhu spojení. 
Nad týmto obsahom máte kontrolu a informácie môžete kedykoľvek aktualizovať. 

Komunikácia. Pomáhame vám komunikovať s ostatnými používateľmi trhového priestoru spoločnosti Lanyon pomocou zabudovaných mechanizmov elektronickej pošty. Táto e-mailová komunikácia je typu one-to-one a je založená na štandardných upozorneniach, ktoré sú generované systémami Lanyon. Nevyžadujú, aby ste na tieto e-maily odpovedali a zdieľali akékoľvek ďalšie informácie a sú to primárne e-maily, ktoré vás upozorňujú na prihlásenie sa do systému Lanyon a vykonanie nejakej činnosti(-í). Po prijatí týchto oznámení sa rozhodnete, akú činnosť chcete prijať. 

Informačné bulletiny. Ak sa chcete prihlásiť k odberu nášho informačného bulletinu(-ov), použijeme vaše meno a e-mailovú adresu na jeho zasielanie. Bez ohľadu na vašu ochranu údajov sa môžete odhlásiť z prijímania informačných bulletinov podľa pokynov uvedených v spodnej časti každého oznámenia.

Oznámenia týkajúce sa služieb. V zriedkavých prípadoch, keď to bude potrebné, vám zašleme oznámenia týkajúce sa výlučne služieb. Napríklad, ak je naša služba dočasne pozastavená z dôvodu údržby, môžeme vám poslať e-mail.

Služby zákazníkom. Na základe osobných údajov, ktoré nám poskytnete, vám zašleme uvítací e-mail na overenie vášho používateľského mena a hesla. Budeme tiež s vami komunikovať ohľadom vašich dotazov, poskytovať požadované služby a spravovať váš účet.

Súkromná činnosť. Poskytujeme tiež nástroje, ktoré používate počas požadovania ponúk, vyjednávania a distribúcie obsahu. Odporúčame vám, aby ste na akúkoľvek komunikáciu v trhovom priestore používali iba inštalované oznámenia a nie kontaktné údaje pre akékoľvek súkromné ​​prostriedky.

Prečítajte si prosím tieto zásady a pošlite nám prípadné otázky, obavy a návrhy na adresu privacy@lanyon.com
 

Čo zahŕňajú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lanyon:

1.  Informácie zhromaždené spoločnosťou Lanyon.

2.  Ako spoločnosť Lanyon používa vaše informácie.

3.  Vaše možnosti v súvislosti s informáciami.

4.  Vaše povinnosti ako používateľa.

5.  Dôležité informácie týkajúce sa spôsobilosti na službu a certifikácia Štítu na ochranu osobných údajov spoločnosti Lanyon.

6.  Ochrana.

7.  Technológie sledovania.

8.  IP adresy.

9.  Niektoré zverejnenia.

10.               Informácie týkajúce sa údajov zhromaždených pre našich klientov.

11.               Odkazy na iné stránky.

12.               Ako nás kontaktovať.
 

1. Zhromaždené informácie

Poslaním spoločnosti Lanyon je spojiť kupujúcich a dodávateľov v on-line trhovom prostredí s cieľom uľahčiť komunikáciu o obsahu a dohadovanie cien. Spoločnosť Lanyon, s cieľom splnenia tohto poslania, sprístupňuje funkcie a funkčnosť prostredníctvom našich webových stránok, vrátane našich mobilných a iných aplikácií, platformy vývojárov, a ďalšie informácie poskytované v rámci služieb spoločnosti Lanyon („služby“), aby umožnila hotelom, hotelovým reťazcom, leteckým spoločnostiam, prenajímateľom automobilov a iným dodávateľom odvetvia pohostinstva spolupracovať s kupujúcimi v oblasti pohostinstva, ako sú korporácie, spoločnosti pre správu cestovného ruchu, agentúry a konzorciá. Tým, že sa pripojíte k spoločnosti Lanyon, dobrovoľne a ochotne poskytujete spoločnosti Lanyon Corporation, so sídlom v meste Irving v štáte Texas v USA, určité informácie vrátane niektorých obmedzených osobných údajov, ktoré zhromažďujeme s cieľom poskytovať služby. Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa poskytovania informácií a/alebo zobrazovania vašich údajov na webovej stránke spoločnosti Lanyon alebo iného použitia údajov akýmkoľvek spôsobom povoleným v týchto zásadách ochrany osobných údajov a užívateľskej zmluve, ihneď nás kontaktujte na adrese privacy@lanyon.com.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme týmito spôsobmi:

A. Vytvorenie ID používateľa a prihlásenie

Aby ste sa stali používateľom, vygenerujeme pre vás ID používateľa a heslo. Na vytvorenie prihlasovacích údajov používateľa sa vyžaduje minimálny súbor informácií: meno, e-mailová adresa a heslo. Bez týchto minimálnych informácií si nemôžete vytvoriť ID používateľa spoločnosti Lanyon. V niektorých prípadoch sa ID používateľa a heslo vygeneruje vo vašom mene, napríklad keď je hotel zapracovaný v systéme. V týchto prípadoch je často vo vašej organizácii kolega, ktorý podal žiadosť alebo vytvoril ID používateľa vo vašom mene. Tieto informácie sú zhromažďované online pre niektoré z našich služieb a offline pre ostatných.

Vaše heslo môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať. Odporúčame vám zaistiť, aby ste vaše heslo poznali iba vy. Pri vytvorení vášho ID používateľa a hesla vám odporúčame zmeniť si heslo po prvom prihlásení, takže vaše heslo budete poznať iba vy.

Spoločnosť Lanyon môže zhromažďovať od vás ďalšie informácie počas procesu vytvárania ID používateľa (napr. pohlavie, miesto (ako poštová adresa) atď.), ktoré spoločnosť Lanyon potom môže použiť na poskytovanie lepších a vhodnejších služieb. Ak nechcete poskytnúť tieto dodatočné informácie, tak ich neuveďte, pretože na to, aby ste mohli využívať základné služby spoločnosti Lanyon, to nie je potrebné. Beriete na vedomie, že tieto informácie sú pre vás osobné a vygenerovaním ID používateľa v systéme spoločnosti Lanyon umožňujete iným, vrátane spoločnosti Lanyon, aby vás identifikovali, a umožňujete spoločnosti Lanyon používať vaše údaje na to, aby vám zobrazovala a posielala oznámenia.

Ak vytvoríte e-mailovú pozvánku, pridáte nového používateľa alebo pridáte podúčet, budeme zhromažďovať kontaktné údaje aj o ostatných ľuďoch.   Tieto informácie používame na vytváranie pozvánok vo vašom mene a umožňujeme vám pridávať používateľov do podúčtov k vášmu aktuálnemu účtu. Tieto informácie nepoužívame zo žiadnych iných dôvodov. Ak si títo používatelia želajú odstrániť svoje informácie, môžu nás v tejto súvislosti kontaktovať na adrese privacy@lanyon.com.

B. Informácie o profile / funkcie sociálnych médií

Akonáhle sa stanete používateľom, môžete uviesť k vašim kontaktným údajom v systéme Lanyon dodatočné informácie, ako sú pohlavie a miesto. Poskytnutie dodatočných osobných informácií nad rámec minimálnych údajov potrebných pri registrácii, závisí výhradne od vás. Akékoľvek informácie, ktoré poskytnete pri registrácii alebo v sekcii kontaktov, môže používať spoločnosť Lanyon tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to aj za účelom umožniť používateľom trhového priestoru spoločnosti Lanyon vyhľadať vás v systéme spoločnosti Lanyon a poslať vám oznámenia, ako napríklad žiadosť, alebo reagovať na zmluvnú cenu alebo niektoré údaje súvisiace s hotelom.

Vaše kontaktné informácie budú zobrazené autorizovaným a oprávneným používateľom systému spoločnosti Lanyon, aby si vás mohli vybrať ako príjemcu oznámenia. Toto oznámenie bude odoslané prostredníctvom systému Lanyon na vašu e-mailovú adresu. Môžete si tiež zvoliť manuálne zadávanie alebo načítavanie údajov o vašich kontaktoch do sekcie „Kontakty“ vášho profilu v systéme Lanyon.

Naše stránky ponúkajú verejne dostupné komunitné fóra. Mali by ste si uvedomiť, že všetky informácie, ktoré poskytnete v týchto oblastiach, si môžu prečítať, zhromaždiť a použiť iní používatelia, ktorí k nim majú prístup.

Naša webová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo „Like“ (Páči sa mi) na Facebooku a Widgety, ako napríklad tlačidlo „Share“ (Zdieľať) alebo interaktívne mini-programy, ktoré bežia na našej stránke. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stranu na našich stránkach ste navštívili, a na správne fungovanie tejto funkcie môžu nastaviť cookie. Hostiteľom funkcií sociálnych médií a widgetov je buď tretia strana alebo priamo naša stránka. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

C. Služby zákazníkom

Informácie zhromažďujeme pri vašom kontakte so zákazníckou podporou spoločnosti Lanyon alebo tímami správy účtu, aby sme vás mohli presne rozpoznať a reagovať na otázky zákazníkov. V niektorých prípadoch to zahŕňa vyžiadanie si vášho ID používateľa, vášho mena a e-mailovej adresy alebo iných súvisiacich informácií. Ak nechcete poskytnúť tieto informácie na účely identifikácie, môžete sa rozhodnúť poslať e-mail našim podporným tímom, ktoré vám s tým pomôžu.

D. Používanie stránky a aplikácií spoločnosti Lanyon

Informácie získavame pri komunikácii a používaní webových stránok a aplikácií spoločnosti Lanyon (napr. Lanyon Content Control Center „3C“), firemného nástroja spoločnosti Lanyon na dočasné získavanie informácií, atď. Tieto informácie slúžia na vašu identifikáciu a na zaistenie, aby vám pri prihlásení boli poskytnuté správne služby. Ak máte akékoľvek obavy, môžete nás kontaktovať na adrese privacy@lanyon.com.

E. Využívanie služieb tretích strán a návšteva stránok tretích strán

V niektorých prípadoch získavame informácie aj vtedy, keď sa prihlásite na webovú stránku alebo aplikáciu poskytovanú vašou spoločnosťou. V prípadoch, keď sa prihlásite na firemnú webovú stránku alebo aplikáciu, ak sa vaša spoločnosť rozhodla nastaviť automatické prihlásenie do systému spoločnosti Lanyon, môže byť vaše ID používateľa a heslo automaticky odoslané do spoločnosti Lanyon na súčasné prihlásenie sa na webovú stránku alebo aplikáciu spoločnosti Lanyon. Ak si nie ste istý, kedy k tomu dôjde, alebo ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa tohto procesu, obráťte sa na vášho firemného administrátora alebo na tímy podpory alebo správy účtu spoločnosti Lanyon. Spoločnosť Lanyon bude používať „prihlasovacie“ údaje iba na poskytnutie prístupu k autorizovanej webovej stránke / aplikácii spoločnosti Lanyon a v niektorých prípadoch na prispôsobenie funkcií, ktoré poskytuje.
 
F. Reklama

Na zobrazovanie reklamy na našej webovej stránke alebo na riadenie našej reklamy na iných stránkach spolupracujeme s reklamnou sieťou tretej strany. Naši partneri z tretích strán môžu využívať technológie, ako sú súbory cookie, na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na tejto stránke a na iných stránkach s cieľom poskytnúť vám reklamu podľa vašich aktivít a záujmov prehliadania. Ak nechcete, aby sa tieto informácie používali na účely zobrazovania cielených reklám, môžete sa rozhodnúť to zrušiť kliknutím sem (odkaz na odhlásenie TRUSTe:
http://preferences.truste.com/ , alebo ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknite sem. ). Upozorňujeme, že tým nie ste vylúčený z poskytovania reklamy. Budete aj naďalej dostávať generické reklamy.

G. Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky. Ako platí pre väčšinu webových stránok, určité informácie zhromažďujeme automaticky a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie môžu zahŕňať (IP) adresy internetového protokolu, typy prehliadačov, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazovacie/výstupné stránky, operačný systém, dátum / časovú známku a/alebo údaje o kliknutí. Tieto zhromaždené údaje automaticky nespájame s inými informáciami, ktoré o vás zbierame.

H. Uchovávanie dát

Spoločnosť Lanyon si ponecháva vaše údaje počas doby, kedy je váš účet aktívny, alebo ako je potrebné na poskytovanie služieb, na ktoré ste získali licenciu.

Vaše údaje budeme uchovávať a používať, ako je potrebné, na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie tejto dohody.
 

2. Použitie osobných údajov 

A. Súhlas pre spoločnosť Lanyon so spracovaním informácií o vás

Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Lanyon, ako je meno, obchodné telefónne číslo a e-mailová adresa, môžu odhaliť alebo umožniť iným identifikovať vašu národnosť, pohlavie alebo miesto. Poskytnutím informácií na účely vytvorenia vášho ID používateľa alebo pridaním akýchkoľvek ďalších údajov do vášho profilu v systéme spoločnosti Lanyon výslovne a dobrovoľne súhlasíte so zmluvnými podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Poskytovanie informácií spoločnosti Lanyon vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré príslušné zákony považujú za „citlivé“ je z vašej strany úplne dobrovoľné. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zberom a spracovaním vašich informácií spoločnosťou Lanyon, v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, tým, že nás budete kontaktovať na adrese privacy@lanyon.com. Upozorňujeme však, že odvolanie súhlasu sa nebude uplatňovať spätne od momentu prijatia a spracovania tejto žiadosti.

Tieto informácie používame s cieľom:

 • poskytovať vám naše služby, komunikovať s vami o vašom používaní služieb a na iné účely služieb zákazníkom;
 • poskytovať informácie, ktoré ste od nás požadovali v reakcii na vaše požiadavky na prihlásenie, ako napríklad prostredníctvom e-mailu, oznámení zverejnených na webových stránkach spoločnosti Lanyon, správ odoslaných vášmu stredisku správ systému spoločnosti Lanyon alebo inými prostriedkami dostupnými prostredníctvom služby, vrátane niektorých prípadov, mobilných textových správ;
 • poskytovať naše služby na žiadosť našich klientov;
 • spravovať podujatia;
 • zlepšiť naše webové stránky a služby poskytovaním osobných skúseností, prispôsobením polohy, poskytovaním osobnej pomoci a inštrukcií;
 • na marketingové a reklamné účely; môžeme napríklad použiť vaše údaje, aby sme vám zobrazili cielené reklamy na našich stránkach, ktoré nám pomôžu pri propagácii našich služieb na webových stránkach tretích strán;
 • posielať vám e-maily, doplňujúce otázky o vašom podujatí alebo vašej účasti na podujatí, novinky a informačné bulletiny, propagačné akcie a/alebo pozvánky na návštevu webovej stránky;
 • lepšie pochopiť, ako používatelia pristupujú a využívajú naše webové stránky a služby, a to na spoločnom aj individuálnom základe, a na iné účely výskumu.
   

Klienti by si mali uvedomiť, že informácie, ktoré dostávame alebo zhromažďujeme ohľadom spotrebiteľov (vrátane údajov prostredníctvom stránky na registráciu podujatia), môžeme používať v súlade s podmienkami týchto zásad, a to aj spôsobom uvedeným vyššie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v určitých súvislostiach, zhromažďujeme informácie v mene našich klientov v súlade so zmluvnými požiadavkami, ktoré obmedzujú našu možnosť používať a prenášať vaše údaje spôsobom, ktorý je obmedzenejší než spôsob uvedený v týchto zásadách (napr. informácie sa použijú iba v nevyhnutnej miere na poskytovanie služieb klientovi a/alebo na iné určené účely). Za týchto obmedzených okolností podliehajú vaše údaje týmto zmluvným požiadavkám, a nie týmto zásadám, podľa presadzovania zo strany príslušného klienta. Ak sú vaše údaje zhromažďované v mene tretej strany, bude to evidentne uvedené v čase, keď tieto informácie poskytujete. Tieto zásady nezahŕňajú používanie vašich údajov našimi klientmi mimo našich služieb. Ak chcete zistiť, či vaše údaje podliehajú takýmto obmedzeniam používania a ako bude tretia strana využívať vaše údaje, mali by ste sa na túto stranu obrátiť priamo.

Svoj e-mail, textové správy a predvoľby kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť tak, že sa prihlásite do svojho účtu a zmeníte svoje kontaktné údaje.

Od prijímania e-mailových oznámení alebo textových správ, ktoré odosielame, môžete odstúpiť tak, že nám kedykoľvek pošlete e-mail na adresu privacy@lanyon.com alebo odpoviete s uvedením slova „UNSUBSCRIBE“.

Uvedomte si prosím, že kým máte licenciu na príjem týchto služieb, nemôžete odhlásiť prijímanie správ od spoločnosti Lanyon. Ak vám odosielame oznámenia prostredníctvom služby dopravcu, s ktorým máte dohodnutú mobilnú komunikáciu alebo máte iný prístup, rozumiete tomu, že zaplatíte všetky poplatky za služby spojené s prijatím správ na vašom mobilnom zariadení (vrátane poplatkov za textové správy).

B. Zdieľanie informácií s tretími stranami

Spoločnosť Lanyon berie súkromie našich používateľov veľmi vážne a nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše osobné identifikačné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam poskytujúcim služby, aby nám pomohli pri obchodných aktivitách, ako je poskytovanie služieb zákazníkom, spracovanie platieb alebo poskytovanie žiadostí pre sekciu naša kariéra. Tieto spoločnosti sú oprávnené používať vaše osobné údaje iba v nevyhnutných prípadoch, aby nám poskytli tieto služby.

C. Zákaznícke prieskumy

Spoločnosť Lanyon môže vykonávať zákaznícke ankety a prieskumy. Tímy podpory a správy účtov spoločnosti Lanyon alebo oprávnená tretia strana pôsobiaca v mene spoločnosti Lanyon vás môžu ako používateľa pozvať zúčastniť sa na anketách a prieskumoch na webových stránkach spoločnosti Lanyon. Váš výber môže byť náhodný alebo môže byť založený na vašich osobne neidentifikovateľných údajoch, ako je pracovná pozícia, spoločnosť, veľkosť spoločnosti, typ používateľa a/alebo lokalita. Rozhodnutie zúčastniť sa ankety alebo prieskumu je úplne na vás.

Spoločnosť Lanyon vás môže prostredníctvom e-mailu informovať o vašej účasti alebo vašich odpovediach.

D. Tlačové správy

Na našej webovej stránke uverejňujeme odporúčania zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred zverejnením odporúčania získame súhlas zákazníka na zverejnenie jeho mena a fotografie spolu s odporúčaním.

E. Dodržiavanie zákonného postupu

Je možné, že, ak to vyžadujú právne predpisy, budeme musieť zverejniť osobné údaje, informácie o profile a/alebo informácie o vašich aktivitách ako používateľa systému spoločnosti Lanyon, aby sme dodržali predvolanie alebo iný zákonný postup, alebo ak je spoločnosť Lanyon v dobrej viere presvedčená, že zverejnenie je potrebné na (a) ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, vyšetrovanie podvodu, zabránenie alebo prijatie opatrenia týkajúceho sa podozrivých alebo skutočných nezákonných činností, alebo na pomoc vládnym donucovacím orgánom; (b) presadzovanie zmluvy alebo licencie používateľa, vyšetrovanie a našu obranu voči akýmkoľvek nárokom alebo tvrdeniam tretích strán alebo na ochranu bezpečnosti alebo integrity našich stránok; a/alebo (c) výkon alebo ochranu práva, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti Lanyon, našich používateľov, zamestnancov alebo iných osôb.
 

3. Vaše možnosti v súvislosti s informáciami 

A. Prístup k údajom vášho ID používateľa a ich zmena

Môžete kontrolovať, vymazať nepresnosti alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vytvorení vášho ID používateľa, a kontaktné informácie a vykonávať akékoľvek požadované zmeny v údajoch, a to kedykoľvek prihlásením sa na webovú stránku spoločnosti Lanyon alebo kontaktovaním nás na adrese privacy@lanyon.com. Uvedomte si, že aj po spracovaní vašej žiadosti o zmenu môže spoločnosť Lanyon po určitý čas uchovávať o vás ostatné informácie na záložných a/alebo archívnych kópiách svojej databázy. Na vašu žiadosť o prístup odpovieme do 30 dní.

Ak chcete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov z našich odporúčaní alebo komunitných fór, kontaktujte nás na adrese privacy@lanyon.com. V niektorých prípadoch nebudeme môcť odstrániť vaše osobné údaje. V takom prípade vás budeme informovať o tom, že to nie je možné a prečo.
 

4. Vaše povinnosti 

Ako používateľ máte určité povinnosti voči iným používateľom. Niektoré z týchto povinností vyplývajú z platných zákonov a nariadení a iné sa stali bežnou súčasťou on-line platforiem, ako je trhové prostredie spoločnosti Lanyon:

 • Ste povinný vždy dodržiavať podmienky aktuálnych zásad ochrany osobných údajov. To zahŕňa rešpektovanie všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré môžu patriť tretím stranám (napríklad ochranné známky alebo fotografie)
 • Nesmiete sťahovať ani inak šíriť žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za škodlivé, násilné, urážlivé, rasistické alebo xenofóbne, alebo ktoré by inak mohli porušovať účel a charakter spoločnosti Lanyon a jej trhového prostredia
 • Nesmiete poskytnúť spoločnosti Lanyon ani iným používateľom informácie, o ktorých sa domnievate, že by mohli byť urážlivé alebo škodlivé pre vašu osobu alebo vaše profesné alebo spoločenské postavenie
 • Svoje používateľské meno a heslo musíte uchovávať v tajnosti a nesmiete ich zdieľať s ostatnými
   

Akékoľvek porušenie týchto usmernení môže viesť k obmedzeniu, pozastaveniu alebo ukončeniu vašich služieb na základe výhradného uváženia spoločnosti Lanyon
 

5. Dôležité informácie 

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Spoločnosť Lanyon (a jej dcérska spoločnosť(-i), ako napr. Lanyon Solutions UK, Ltd., StarCite, Inc., Lanyon Solutions Canada, Inc., GenieConnect Holdco Limited, GenieConnect, Inc., Lanyon Solutions (Austrália) Pty Ltd., Lanyon, Inc., Passkey International, Inc., Uversa International, Inc. ), sa podieľa na dodržiavaní predpisov a dodržiavanie predpisov má certifikované v súlade s rámcom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA.  Spoločnosť Lanyon sa zaviazala, že všetky osobné údaje prijaté od členských štátov Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska, resp. pri spoliehaní sa na rámce Štítov na ochranu osobných údajov, budú podliehať platným princípom rámca.  Ak chcete získať viac informácií o rámcoch Štítov na ochranu osobných údajov, navštívte Zoznam Štítov na ochranu osobných údajov ministerstva obchodu. [https://www.privacyshield.gov/list]

 

Spoločnosť Lanyon je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré dostáva, na základe rámca Štítu na ochranu osobných údajov, a následne presúva na tretiu stranu, ktorá koná v jej mene ako zástupca.  Spoločnosť Lanyon dodržiava zásady Štítu na ochranu osobných údajov pre všetky ďalšie prenosy osobných údajov z EÚ a Švajčiarska, vrátane ustanovení o ďalšom prenose zodpovednosti.

 

Pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prenesené podľa rámca Štítu na ochranu osobných údajov, spoločnosť Lanyon podlieha regulačným právomociam USA pri presadzovaní práva. Federálna obchodná komisia. V určitých situáciách sa od spoločnosti Lanyon môže vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva.

 

Ak máte aj naďalej obavy týkajúce sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, obráťte sa na nášho rozhodovateľa sporov (bezplatne), ktorým je tretia strana so sídlom v USA, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané na webovej stránke Štítu na ochranu osobných údajov [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], môžete mať oprávnenie dovolávať sa záväzného zmierovacieho konania v prípade, že ostatné postupy riešenia sporu už boli vyčerpané.  

 


 
 
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k významným zmenám v spôsobe, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi alebo v samotnom dokumente o zásadách ochrany osobných údajov, uvedieme toto oznámenie na webovej stránke spoločnosti Lanyon alebo Vám pošleme e-mail, aby ste mohli pred nadobudnutím platnosti zmeny posúdiť zmenené podmienky a naďalej využívať služby spoločnosti Lanyon. Ak nie je uvedené inak, naše súčasné zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré má spoločnosť Lanyon o vás a vašich službách.

Využívanie služieb spoločnosti Lanyon po odoslaní oznámenia o zmenách alebo ich uverejnení na našej stránke predstavuje súhlas so zmenenými podmienkami alebo postupmi.
 

6. Ochrana 

S cieľom pomôcť ochrániť vaše osobné údaje je prístup k vašim údajom v systéme spoločnosti Lanyon chránený heslom a citlivé údaje, ako napríklad číslo kreditnej karty, sú pri výmene údajov medzi systémami chránené šifrovaním SSL. Aby sme ochránili akékoľvek údaje, ktoré ukladáte na našich serveroch, spoločnosť Lanyon tiež pravidelne kontroluje svoj systém z hľadiska možných zraniteľných miest a útokov a využívame dátové centrum zabezpečeného prístupu Tier I. Vzhľadom na to, že internet nie je na 100 % bezpečným prostredím, nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré prenášate do spoločnosti Lanyon. Neexistuje žiadna záruka, že porušením niektorých našich fyzických, technických alebo manažérskych zabezpečení dát nemusia byť informácie prístupné, zverejnené, pozmenené alebo zničené. Vašou zodpovednosťou je chrániť bezpečnosť vašich prihlasovacích údajov. Upozorňujeme, že e-maily, rýchle správy a podobné prostriedky komunikácie s ostatnými používateľmi systému Lanyon nie sú zašifrované a dôrazne vám odporúčame, aby ste týmito prostriedkami neoznamovali žiadne dôverné informácie.
 

7. Technológie sledovania

Spoločnosť Lanyon a naši partneri, pridružené spoločnosti, analytici alebo poskytovatelia služieb používajú technológie, ako sú súbory cookies, majáky, značky a skripty. Tieto technológie sa používajú pri analýze trendov spravovania stránky, sledovaní pohybov používateľov na stránke a na zhromažďovanie demografických informácií o našej používateľskej základni ako celku. Tieto spoločnosti nám môžu, na individuálnom aj súhrnnom základe, odosielať správy založené na využití týchto technológií.

Vždy, keď sa prihlásite k využívaniu služieb, je do vášho prehliadača umiestnený súbor cookie relácie obsahujúci šifrovaný jedinečný identifikátor, ktorý je viazaný na váš účet. Tieto súbory cookies relácie nám umožňujú vás jednoznačne identifikovať, keď ste prihlásený k využívaniu služieb, a spracovávať vaše transakcie a požiadavky online. Stránka môže čítať len súbory cookies vytvorené touto stránkou. Súbory cookies relácie sa vyžadujú na využívanie služieb.


 

8. IP adresy

Keď navštívite webové stránky spoločnosti Lanyon, spoločnosť zhromažďuje vaše adresy internetového protokolu („IP“) na sledovanie a sumarizovanie informácií, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Spoločnosť Lanyon napríklad používa IP adresy na sledovanie oblastí, z ktorých zákazníci a návštevníci prechádzajú na webové stránky spoločnosti, a aké prehliadače používajú. Zhromažďované môžu byť aj dodatočné informácie, ako typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb (ISP), odkazovacie/výstupné stránky, operačný systém, dátum / časová známka a/alebo údaje o kliknutí. Tieto automaticky zhromaždené údaje nespájame s inými informáciami, ktoré o vás zbierame.

Vzhľadom na to, že spoločnosť využíva túto službu na uchovávanie údajov o zákazníkoch spoločnosti Lanyon, sú tieto informácie zabezpečené rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie pre údaje o zákazníkoch.
 

9. Niektoré zverejnenia

Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, môžeme poskytovať našim dodávateľom na účely poskytovania a údržby našich služieb. Požadujeme, aby tieto strany súhlasili s využívaním týchto informácií iba na tento účel, a vynaložíme primerané úsilie, aby sme obmedzili používanie takýchto informácií týmito stranami a používali iné vhodné opatrenia na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti.
 

10. Informácie týkajúce sa údajov zhromaždených pre našich klientov

Spoločnosť Lanyon zhromažďuje informácie pod vedením našich klientov a nemá žiadny priamy vzťah s osobami, ktorých osobné údaje spracovávame. Ak ste zákazníkom niektorého z našich klientov a už nechcete, aby vás niektorý z našich klientov, ktorí využívajú našu službu, kontaktoval, obráťte sa priamo na klienta, s ktorým komunikujete. Osobné údaje môžeme postúpiť spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú poskytovať našu službu. Presuny na ďalšie tretie strany sú kryté zmluvami o poskytovaní služieb s našimi klientmi.

Prístup a uchovávanie údajov kontrolovaných našimi klientmi

Osoba, ktorá sa snaží získať prístup, alebo ktorá sa snaží opraviť, zmeniť alebo vymazať nepresné údaje, má smerovať svoju požiadavku na klienta spoločnosti Lanyon (správcu údajov). Ak nás klient požiada o odstránenie údajov, odpovieme na jeho žiadosť do 30 dní.

Osobné údaje, ktoré spracovávame v mene našich klientov, budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb nášmu klientovi. Spoločnosť Lanyon bude tieto osobné údaje uchovávať a používať tak, ako je potrebné na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.
 

11. Odkazy na iné stránky 

Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov žiadnych stránok, ktoré sú prepojené s našou stránkou, alebo akejkoľvek stránky, ktorú používate na prístup k našej stránke. Ak chcete získať viac informácií o postupoch a pokynoch, ako zrušiť určité postupy, mali by ste si pozrieť príslušné zásady ochrany osobných údajov súvisiace s týmito stránkami. Naše zásady ochrany osobných údajov sa na takéto iné webové stránky nevzťahujú a nemôžeme kontrolovať ich aktivity.
 

12. Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@lanyon.com alebo prostredníctvom vášho správcu účtu alebo tímov podpory a správy účtu spoločnosti Lanyon na adrese:

Corporations / Buyers – corporatesupport@lanyon.com

Hotels / Hotel Chains – hotelsupport@lanyon.com

Prípadne, ak máte otázky alebo pripomienky, pošlite nám ich na adresu:

Lanyon Solutions Inc.
717 North Harwood St.
Dallas, TX 75201
USA 

Ak máte aj naďalej obavy týkajúce sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, obráťte sa na nášho rozhodovateľa sporov (bezplatne), ktorým je tretia strana so sídlom v USA, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.